fbpx

Lublin inspiruje kobiety, kobiety inspirują Lublin

29 września 2017
3 108 Wyświetleń

Lublin inspiruje kobiety – już po raz kolejny we wrześniu odbędzie się wydarzenie dedykowane kobietom. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury w Lublinie przy ul.Peowiaków 12. Gospodynią wydarzenia będzie Monika Lipińska – wiceprezydent Miasta Lublin.

– Zapraszam wszystkie Panie do udziału w niezwykłym wydarzeniu „LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY – KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN”, które odbędzie się 30 września w Centrum Kultury w Lublinie.  Jubileusz 700-lecia Lublina to doskonała okazja do podróży w czasie – od przypomnienia kobiet, które współtworzyły historię naszego miasta, do zaprezentowania aktywności współczesnych lublinianek działających w różnych obszarach życia. Będzie to pełne wrażeń spotkanie, które wypełnią liczne dyskusje, sesje tematyczne, prezentacje, pokazy, wystawy, niespodzianki – także muzyczne… I specjalni goście. Będzie to okazja do spotkania z wyjątkowymi kobietami, piastującymi różne zawody, dla których Lublin jest miejscem ważnym, które tu mieszkają lub z przyjemnością tu wracają. Poszukamy odpowiedzi na pytania: co powoduje, że Lublin jest miejscem atrakcyjnym do realizacji swoich celów życiowych, jaki jest potencjał naszego miasta i czym warto dopełnić jego ofertę. Równolegle prowadzone cztery sesje tematyczne wypełnią prezentacje dobrych praktyk w zakresie kultury, zdrowia, spraw społecznych i przedsiębiorczości. A dyskusjom towarzyszyć będą niespodzianki muzyczne i wystawy artystyczne poświęcone kobietom, m.in. „Kobiety Lublina w Obiektywie” oraz „Kobieta i Sztuka”. Będzie też niezwykły pokaz mody pod hasłem „W różnorodności siła”, z przekazem potrzeby integracji, wrażliwości, empatii i radości życia. I jeszcze ujmujący koncert „Pocztówki z Lublina” Łukasza Jemioły. A w godzinach popołudniowych zapraszam wszystkich na koncert symfoniczny w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Lublin przy współpracy z Forum Kobiet Lublina.

Wymagana rejestracja telefoniczna: 81 466 20 61 i mailowa: lcao@lublin.eu.

Ilość miejsc ograniczona

prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej, pracownik naukowy I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej.

Teresa Bogacka – w okresie 2000 – 2013 Prezes Zarządu, a obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland”. Jest pomysłodawcą, założycielem i twórcą, a od chwili utworzenia w 2001 roku – Kanclerzem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Halina Chrzanowska – prezes zarządu firmy deweloperskiej Chrzanowscy Development Sp. z o.o. Z wykształcenia prawnik. Przygodę z własnym biznesem rozpoczęła 38 lat temu.

Sylwia Chutnik – pisarka, kulturoznawczyni, felietonistka, absolwentka Gender Studies. Działaczka społeczna. Członkini Porozumienia Kobiet. Laureatka „Paszportu Polityki 2008″ za debiut książkowy „Kieszonkowy atlas kobiet”. Trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike.

Ewa Dados – dziennikarka Polskiego Radia Lublin,, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów. Inicjatorka wielu akcji charytatywnych w tym Ogólnopolskiej Inicjatywy Obywatelskiej “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę “- niosącej pomoc wielu tysiącom dzieci, nieprzerwanie od 25 lat. Kawaler Międzynarodowego Orderu Uśmiechu i laureatka Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2017.

Anna Dąbrowska – dziennikarka TVP 3 Lublin zajmująca się tematyką społeczną. Lider zespołu społecznego Forum Kobiet Lublina; organizatorka wielu akcji charytatywnych.

Anna Dymna – wybitna polska aktorka teatralna i filmowa, działaczka społeczna, założycielka i prezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Mirosława Gałan – właścicielka firmy Multi Frigo. Rodowita lublinianka. W swojej firmie wdraża nowe technologie gastronomiczne oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie handlu i hotelarstwa. Jest wiceprezesem zarządu Business Centre Club i jednocześnie Kanclerzem Lubelskiej Loży Business Centre Club.

prof. dr hab. Grażyna Ginalska – Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest współautorką wynalazku dotyczącego innowacyjnego dwufazowego kompozytu – materiału kościozastępczego do wypełniania ubytków kostnych powstałych w wyniku urazów mechanicznych lub procesów chorobowych. Laureatka wielu krajowych i zagranicznych nagród i wyróżnień.

Ewa Hadrian – starszy kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie; kieruje Działem Informacji i Promocji WBP. Współautorka programu kulturalnego „Afisz” Telewizji Lublin.

prof. dr hab. Iwona Hofman – Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, Profesor Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnavie, Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Członek Rady Towarzystw Naukowych PAN. Dziekan Wydziału Politologii UMCS.

dr Joanna Hołda – dyrektor Lubelskiego Instytutu Designu LPNT S.A, który promuje dobre praktyki w zakresie projektowania i stanowi platformę współpracy dla biznesu, środowiska projektantów i uczelni.

Alina Januszczyk – animatorka kultury, koordynatorka Domu Słów Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN”, prezeska Fundacji Kultury Audiowizualnej oraz członkini grupy Kaiju.pl, Realizuje projekty na styku kultury, edukacji, sztuki społecznie zaangażowanej, łączące dawne i nowe technologie.

Aleksandra Klich – zastępca redaktora naczelnego “Gazety Wyborczej” i szefowa “Magazynu Świątecznego” ukazującego się z “Gazetą Wyborczą”. Dziennikarka, reportażystka, autorka wielu książek.

dr n. med. Beata Kościańska – kierownik Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli. Specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej.

prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UM w Lublinie, specjalista dermatologii i wenerologii II stopnia

Teresa Księska – Falger – pianistka, pedagog, publicystka, była dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego, dyrektor naczelna i artystyczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie oraz prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego.

Marta Kurowska – była szefowa Rady Dzielnicy Wieniawa, prezes fundacji tu obok. Koordynowała projekt “Miasto dla ludzi”, prowadzi spotkania wolontariuszy kultury plus.

Ewa Kuszewska – koordynatorka zespołu ds. pracy artystycznej Filharmonii Lubelskiej, inicjatorka konkursu “Miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom”, prowadzonego w ramach kampanii “Miasto rodziców”.

Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych; inicjatorka i przewodnicząca Forum Kobiet Lublina; autorka, pomysłodawczyni i koordynatorka licznych nowatorskich rozwiązań i projektów w zakresie polityki społecznej. Propagatorka partycypacji, aktywnego udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych oraz współpracy wielosektorowej w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Barbara Leśniewska – prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek; zaangażowana w wiele akcji społecznych z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki onkologicznej u kobiet.

prof. zw. dr hab. n. med. Maria Majdan – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista chorób wewnętrznych, reumatologii i nefrologii, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego kadencji w latach 2014-2017.

Joanna Michalak – dyrektor oddziału ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o w Lublinie – części koncernu specjalizującego się w produkcji i dystrybucji wyrobów hutniczych; absolwentka Wydziału Ekonomii UMCS oraz podyplomowych studiów MBA Politechniki Lubelskiej

Katarzyna Michalak – kierownik Redakcji Reportażu Polskiego Radia Lublin. Uprawia głównie feature, czyli reportaż artystyczny. Laureatka znaczących nagród polskich i międzynarodowych.

Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie. Realizatorka licznych projektów o profilu dydaktyczno-wychowawczym. Autorka obszernego kursu on-line, dedykowanego nauczycielom uczącym się języka polskiego poza granicami kraju.

Małgorzata Orłowska – dziennikarka TVP Lublin, specjalizująca się w tematach społecznych, medycznych i innych ważnych dla społeczności lubelskiej.

dr hab. inż. Joanna Pawłat – kierownik Zakładu Technologii Plazmowych i Energii Odnawialnej Politechniki Lubelskiej. Zainteresowania zawodowe obejmują obszar zastosowań plazmy niskotemperaturowej do zastosowań biomedycznych, rolniczych i przemysłowych, generowanie związków utleniających, technologie materiałowe oraz odnawialne źródła energii. Jedna z twarzy kampanii Komisji Europejskiej Kobiety w dziedzinie badań i innowacji – Nauki ścisłe są dla dziewczyn!

Grażyna Plebanek – pisarka, autorka bestsellerowych powieści, dramatopisarka, dziennikarka i felietonistka Agencji Reutera, „Gazety Wyborczej”, „Polityki”, „Wysokich Obcasów Extra”, magazynu „Trendy”. Laureatka nagrody literackiej Złote Sowy Polonii za promowanie Polski za granicą. Autorka powieści licznych powieści i esejów literackich.

dr hab. Agnieszka Pollo – pracownik Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Narodowego Centrum Badań Jądrowych, gdzie kieruje Zakładem Astrofizyki. Naukowo zajmuje się badaniami galaktyk i struktury wielkoskalowej Wszechświata w wielkich przeglądach nieba. Kieruje m.in. polską komórką projektu VIPERS (VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey), jest redaktorem działu Nauki ścisłe Magazynu Polskiej Akademii Nauk Academia.

Marta Wcisło – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin, twórczyni Rady Lokalnej Przedsiębiorczości przy Prezydencie. Współtworzyła Centrum Interwencji Obywatelskiej dla mieszkańców przy biurze Poselskim Magdaleny Gąsior – Marek. W 2003 r. została wyróżniona trzecim miejscem w Polsce przez Federację Konsumentów. Pracuje społecznie w Fundacji Polskiego Handlu jako wiceprezes. Organizatorka wielu akcji pomocowych.

Mariola Zagojska – śpiewaczka i pedagog. Od wielu lat aktywnie zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży poprzez szerzenie kultury muzycznej. W swoim dorobku posiada nagrania radiowe i telewizyjne utworów znanych kompozytorów. Jest także reżyserem wielu widowisk i koncertów oraz autorem kompozycji do bajek, spektakli muzycznych i audycji dla dzieci. Za całokształt działalności uhonorowana odznaczeniem “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Czytaj też: Kobiety wiedzą co robią

Liczba komentarzy: 1

Zostaw komentarz