fbpx

Lublin nagrodził ludzi kultury

26 sierpnia 2020
791 Wyświetleń

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk ogłosił laureatów Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury. Prezydent wręczy nagrody 3 września podczas sesji Rady Miasta Lublin.

Nadszedł czas, aby ogłosić laureatów Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury. Są to osoby, których wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury sprawiły, że Lublin jest dzisiaj miejscem wyjątkowym na kulturalnej mapie Europy i rozpoznawalnym w wielu zakątkach świata. To osoby, które stale przyczyniają się do tworzenia bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej naszego miasta. Ostatnie lata pokazały, jak ważna jest kultura w naszym mieście, jak cenne źródło wysokiej jakości życia stanowi, jak decyduje o naszej dumie z miasta i zadowoleniu z miejsca, w jakim żyjemy. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, dziękuję za Państwa zaangażowanie i życzę dalszych sukcesów artystycznych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

  • Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2019 roku za osobiste zaangażowanie w rozwój oferty Teatru Starego w Lublinie otrzymują Państwo Anna i Maciej Manieccy, którzy od kilku lat wspierają finansowo i organizacyjnie działalność Teatru oraz promują Teatr w kręgach biznesowych, a ich postawa jest przykładem niezwykłej przychylności i życzliwości dla lubelskiego środowiska artystycznego.
  • Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2019 roku trafi do Pani Magdaleny Gach-Leziak za wybitną, pełną pasji i zaangażowania działalność na rzecz upowszechniania kultury wśród osób Głuchych oraz edukację włączającą, aktywną pracę na rzecz dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności za tłumaczenie na Polski Język Migowy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez lubelskie instytucje kultury m.in. Galerię Białą, Galerię Labirynt oraz przedsięwzięć organizacji pozarządowych. Magdalena Gach-Leziak jest biegłą tłumaczką oraz trenerką na kursach Polskiego Języka Migowego, pedagożką, surdopedagożką i wykładowczynią. Od 20 lat z pasją podejmuje działania na rzecz integracji środowisk, które chcą tworzyć Lublin przyjazny dla wszystkich, a zwłaszcza dla niesłyszących, dla który język polski jest drugim językiem.
  • Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2019 rok otrzymuje Pan Paweł Passini za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, w szczególności za reżyserię spektakli „#chybanieja” i „Widma” oraz nagrodzonego podczas XIX Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” przedstawienia-performansu „Matki”, prezentację sztuki „Burza” podczas 455. rocznicy Urodzin Szekspira, stworzenie artystycznego „Kolektywu Kukła Żywa” oraz licznych kompozycji muzycznych. Paweł Passini to polski reżyser teatralny, twórca i dyrektor neTTheatre, zdobywca Nagrody im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera w sezonie 2012/2013 za przedstawienie „Morrison/Śmiercisyn”, jeden z prekursorów nurtu teatru interaktywnego w Polsce.

  • Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności za wybitne dokonania w dziedzinie chóralistyki, wieloletnią działalność artystyczną i kulturalną, pełne sukcesów kierowanie Chórem Akademickim UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej oraz promocję polskiej kultury muzycznej w kraju i za granicą oraz uwrażliwianie młodych pokoleń na dobro i piękno muzyki otrzymuje Pani Profesor Urszula Bobryk. Urszula Bobryk to profesor zwyczajny sztuk muzycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Akademickiego UMCS, czołowa postać lubelskiej chóralistyki, dyrektor artystyczny i organizacyjny wielu przedsięwzięć muzycznych, laureatka znaczących nagród, medali i odznaczeń: Medal Pro Ecclesia et Pontifice, Złoty Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Angelus Animacji Życia Kulturalnego.

Laureaci nagród zostali wybrani spośród osób rekomendowanych przez Komisję do spraw nagród powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin. Do Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2019 roku rekomendacje otrzymali: Anna i Maciej Manieccy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach i Centrum Handlowo-Rozrywkowego Lublin Plaza. W kategorii Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2019 roku rekomendowani byli: Magdalena Gach-Leziak, Mirosław Haponiuk oraz Karolina Rozwód. Do Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2019 rok kandydowali: Paweł Passini, Robert Pranagal i Rafał Rozmus, a do Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności: Urszula Bobryk, Lechosław Lameński i Janusz Opryński.

Komisja do spraw nagród pod przewodnictwem prof. Leszka Mądzika obradowała w składzie: Dariusz Boruch, dr Teresa Księska-Falger, prof. Iwona Hofman, Agnieszka Jarmuł, prof. Artur Popek, ks. prof. Alfred Wierzbicki. W tym roku do nagród w dziedzinie kultury zgłoszono 61 osób, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury: Do Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2019 r. – wpłynęło 31 zgłoszeń, Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2019 r. – 14, Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności – 12, Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2019 roku – 4 zgłoszenia.

Laureaci Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury oraz Nagrody Artystycznej Miasta Lublin otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 25 tys. zł., laureat Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł oraz statuetkę autorstwa Profesora Adama Myjaka, z kolei laureat Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury otrzymuje statuetkę autorstwa Bartłomieja Sęczawy.

Po raz pierwszy Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury wręczono w 1993 roku.

Źródło: Lublin.eu

Czytaj też: Historia ulicy Złotej w Lublinie

Zostaw komentarz