fbpx

Lublinianki na medal

11 marca 2015
Komentarze wyłączone
896 Wyświetleń

Kobieta na medlaDzień Kobiet w tym roku odrobinę się przedłużył, a to za sprawą wczorajszego wydarzenia, w trakcie którego prezydent Miasta Lublin wręczył wyjątkowym Lubliniankom medale. Medal był przyznawany paniom, które wyjątkowo przyczyniły się do promocji i rozwoju miasta. Prestiżowe wyróżnienia otrzymały Lublinianki rekomendowane przez członkinie Forum Kobiet Lublina oraz Prezydenta Krzysztofa Żuka. Nagrodzone Kobiety odnoszą sukcesy w edukacji, kulturze, zdrowiu, pomocy społecznej i przedsiębiorczości. Uroczystość odbyła się we wtorek, 10 marca, w Trybunale Koronnym.

Medalami Prezydenta Miasta Lublin zostały w 2015 roku uhonorowane:

 Edyta Długosz-Mazur – Kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” w Lublinie, członkini Koalicji na Rzecz Powstania Narodowego Programu Alzheimerowskiego w Warszawie oraz inicjatorka i koordynatorka wielu projektów skierowanych do osób wykluczonych społecznie, w tym niepełnosprawnych i starszych. Od 2011 roku działa w Społecznej Radzie Seniorów przy Prezydencie Miasta Lublin oraz w Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego.

Beata Drewienkowska – Prezeska Fundacji im. Janusza Korczaka „Mali Szczęśliwi” w Lublinie,  pomaga osobom będącym w trudnych sytuacjach życiowych.Prowadzi działalność biznesową w dziedzinie nieruchomości. Właścicielka Grupy Wydawniczej „Graf Press”, prezeska zarządu Spółki „Modart Outdoor”. Członek Business Centre Club, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Lubelskiego Klubu Biznesu. Posiada znaczący dorobek zawodowy i wielkie zaangażowanie w pomoc społeczną.

 kobieta na medal 4Ewa Joanna Gęca – Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie im. Pamięci Majdanka w Lublinie. Nauczycielka, metodyk-konsultant nauczania języka polskiego w Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie. Autorka i współautorka publikacji nt. zabaw muzyczno-ruchowych, animatorka w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, innowacyjnych warsztatów, propagatorka pedagogiki zabawy i pedagogiki fascynacji, współautorka innowacji pedagogicznej. Oddana uczestniczka Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Dorota Gonet – dziennikarka muzyczna z wykształcenia muzykolog, pedagog z pasją społecznika. Przez całe swoje dorosłe życie zawodowe realizuje pasję odkrywania piękna muzyki – “najbardziej abstrakcyjnej ze wszystkich sztuk”. Od roku 1988 współpracuje z Radiem Lublin, od 1994 roku pracuje jako redaktorka i dziennikarka. Zajmuje się muzyką klasyczną, ma swoje autorskie audycje o charakterze edukacyjnym, dokumentuje w formie dźwiękowej ważne wydarzenia muzyczne miasta i regionu. Publikuje felietony muzyczne i recenzje z koncertów.

 Małgorzata Kaczorowska – Prowadzi placówkę „Nowy Lotos”, która jest wyjątkowym miejscem dla lubelskich seniorów. W atmosferze przyjaźni i akceptacji, odbywają się tutaj spotkania międzypokoleniowe, warsztaty, seminaria, pogadanki i wieczory taneczne. Świadczone są również usługi kosmetyczne, fryzjerskie oraz rehabilitacyjne.

 Ewa Kuszewska – Współtwórczyni i Prezeska Fundacji „Aktywni Rodzice”, której misją jest wspieranie aktywności rodziców w stymulacji rozwoju dzieci. Łączy własne pasje i zainteresowania z wykonywanym zawodem. Od 2011 roku prowadzi Akademię Rozwoju Dziecka “Dobry Start”. Uważa, że najlepszym prezentem dla dziecka jest wspólna zabawa, poświęcony  czas i uwaga. Autorka  konkursu „Miejsce Przyjazne Rodzicom i Dzieciom”.

kobieta na medal 3 Maria Laskowska-Szcześniak – Lekarz internista, specjalistka II stopnia chorób wewnętrznych i geriatrii, w latach 2002-2014 konsultantka wojewódzka ds. geriatrii.  Przez wiele lat ordynator Oddziału Geriatrii w Szpitalu Kolejowym w Lublinie. Członkini Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Ma na swoim koncie ponad 40 lat pracy na rzecz pacjentów, głównie w podeszłym wieku. Obecnie prowadzi kursy z zakresu geriatrii dla personelu medycznego.

  Katarzyna Łukasiewicz – Założycielka i Prezeska, prężnie działającej od 2010 roku, Fundacji „Oswoić Los”, zajmującej się szeroką tematyką niepełnosprawności. Jej misją, poza pomocą niesioną dzieciom z niepełnosprawnością, jest również oswajanie z “odmiennością”, pokazywanie, że różnorodność jest normą, nie wyjątkiem. Obecnie Fundacja obejmuje swoją opieką ok. 100 osób z całego kraju, głównie z woj. lubelskiego. Formy pomocy to m.in. wsparcie psychologiczne rodziców, dofinansowanie sprzętu do rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych.

Anna Łukomska – Prezeska Fundacji „Bez Ograniczeń”, której misją jest pomoc osobom po urazach neurologicznych oraz wsparcie udzielane na wielu płaszczyznach: medycznej, rehabilitacyjnej,

Iwona Łysakowska – Wiceprezeska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Lubelskiego Oddziału Regionalnego. Lublinianka z urodzenia, posiada wykształcenie chemiczne. Założycielka Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lublinie i Dysie, a także Centrum Rodziny i Praw Dziecka w naszym mieście. Organizatorka wielu projektów i turnusów rehabilitacyjnych. W minionym roku – jubileuszowym dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi za swoją działalność.

Marta Pietrasiewicz – Dziennikarka telewizyjna, od 1996 roku pracuje w TVP S.A. oddział w Lublinie. Jest reporterką, publicystką, prezenterką i wydawcą programów informacyjnych. Na co dzień relacjonuje też na żywo na antenie ogólnopolskiej TVP ważne wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne. W swoich reportażach często podejmuje trudną problematykę społeczną. Prowadzi warsztaty dziennikarza telewizyjnego i autoprezentacji. Współpracuje z KUL, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz z Fundacją Fuga Mundi.

Iwona Sawulska – Wykładowczyni Instytutu Muzykologii KUL, współpracuje z wybitnymi dyrygentami, kompozytorami i chórami. Swoją pasją do muzyki dzieli się z młodymi ludźmi, promuje utalentowanych lubelskich muzyków. Społecznie prowadzi warsztaty i konsultacje artystyczne. Dwukrotnie otrzymała tytuł “Pedagoga Roku”, przyznawany przez studentów. Jest zaangażowana w różnorodne projekty m.in. Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia oraz cykle koncertów popularyzujących kulturę muzyczną.

kobieta na medal 2Elżbieta Sękowska – Dyrektorka Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego, koordynatorka pierwszego w Lublinie procesu wdrożenia i przygotowania do certyfikacji systemu zarządzania jakością w szkole ponadgimnazjalnej wg Normy ISO. Została przyjęta w poczet Dyrektorów Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Współautorka wielu projektów edukacyjnych promujących wiedzę ekonomiczną i przedsiębiorczość. Laureatka konkursu organizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w kategorii “Dyrektor – Lider Innowacji”. 

Aneta Walczewska – 
Nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych, absolwentka Wydziału Teorii i Kompozycji Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Od 2014 roku pełni funkcję Konsultanta Regionalnego Centrum Edukacji Artystycznej ds. przedmiotów ogólnomuzycznych. Współpracuje z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego, prowadząc konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe. Przygotowuje uczniów do ogólnopolskich i regionalnych konkursów teoretyczno-muzycznych, monograficznych i muzyczno-literacko-plastycznych.

Małgorzata Żurakowska – Dziennikarka Radia Lublin, autorka słuchowisk radiowych, programów publicystycznych i edukacyjnych. Nagrodzona w latach 2013 i 2014 w konkursie Dziennikarz Medyczny Roku w kategorii radio (III i I nagroda za podejmowanie i propagowanie w sposób profesjonalny trudnych tematów z zakresu profilaktyki zdrowia). Koordynatorka Studium Radiowego, opiekunka praktyk, prowadząca warsztaty i szkolenia dla szkół z zakresu edukacji medialnej. Lektorka powieści, autorka audycji o literaturze i kulturze, Członkini Rady Programowej Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

foto: Urząd Miasta Lublin

Komenatrze zostały zablokowane