fbpx

Lublinianki uhonorowane medalami od Prezydenta

10 marca 2020
1 016 Wyświetleń

Z okazji Dnia Kobiet, Prezydent Krzysztof Żuk tradycyjnie wręczył medale zasłużonym Lubliniankom. W ten sposób miasto uhonorowało Panie, które poprzez swoją aktywność zawodową i prywatną przyczyniają się do rozwoju i promocji Lublina.

Jestem pod ogromnym wrażeniem potencjału i niezwykłej energii Lublinianek, które na co dzień  łączą obowiązki zawodowe z realizacją swoich marzeń, zainteresowań i pasji. Dzień Kobiet jest więc okazją do podziękowania Paniom za ich ogromną pracę, osobiste zaangażowanie, w szczególności za aktywną działalność zawodową, publiczną i społeczną na rzecz Lublina – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Uroczystość wręczenia Medali Prezydenta Miasta Lublin, odbyła się w Trybunale Koronnym w Lublinie. W tym roku uhonorowanych zostało 15 Lublinianek. Wydarzenie organizuje Miasto Lublin przy współpracy z Forum Kobiet Lublina.

Lublinianki uhonorowane Medalem Prezydenta Miasta Lublin w 2020 r.

Katarzyna Gargol – farmaceutka, właścicielka i prezes zarządu firmy Same Dobre Apteki Sp. z o.o. – lidera w branży aptekarskiej na terenie Lubelszczyzny, która obsługuje rocznie 1,5 mln klientów i daje zatrudnienie ponad 100 osobom. 

Dorota Iwanicka-Przybysz – nauczycielka, społeczniczka, prezeska Fundacji Solidarności Obywatelskiej, członkini Lubelskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Educatores. Autorka i realizatorka licznych projektów edukacyjno-kulturalnych. Od lat związana z Ogólnopolską Akcją Charytatywną „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Prof. dr hab. n. med. Barbara Jodłowska-Jędrych – lekarka, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Katedry Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej. Autorka i współautorka ponad 250 publikacji w dziedzinie medycyny. Dostosowała programy nauczania Uniwersytetu Medycznego do standardów europejskich i amerykańskich.

Dr n. med. Marta Kaczyńska-Haładyj – psychiatra i neurolog dziecięcy, pediatra. Ordynatorka oddziału neuropsychiatrii dziecięcej Szpitala Neuropsychiatrycznego. Lekarka, która z zaangażowaniem wspiera dzieci i młodzież z zaburzeniami nastroju, proponując różne formy pomocy.

Wiesława Karczewska-Grabias – polonistka, absolwentka UMCS, przez wiele lat nauczycielka w lubelskich szkołach. Autorka książek „Wydobyte z niepamięci”, „Powroty do Sandomierza”, „Palec Opatrzności” i „Przetrwać czas nieludzki”. Założycielka i prezeska Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Stworzyła ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera.

Urszula Kasprzak-Wąsowska – lubelska wokalistka, autorka tekstów, współtwórczyni licznych projektów artystycznych, trenerka emisji głosu. Współzałożycielka trzyosobowej grupy artystycznej Kobiety Których Nie Ma. Kierownik muzyczny teatru ITP na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Marzena Lewandowska – wieloletnia dziennikarka Radia Lublin, z rozgłośnią związaną od 40 lat. Miejsce do realizacji swoich zawodowych zainteresowań znalazła w redakcjach informacyjnej i muzycznej. Poprzez współpracę z Informacyjną  Agencją Radiową od wielu lat popularyzuje wiedzę o Lublinie i Lubelszczyźnie.

Marta Łada – wieloletnia garderobiana Teatru Muzycznego w Lublinie, obecnie na emeryturze. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Lublina, obsługując liczne spektakle, widowiska, koncerty. Oddana swojej pracy, jest cichym, często działającym społecznie, współtwórcą wydarzeń kulturalnych.

Anna Ochnik – kobieta biznesu, od 28 lat prowadząca wraz z mężem działalność gospodarczą, współwłaścicielka hurtowni kosmetyków „Delart”, która zatrudnia kilkadziesiąt osób. Zaangażowana nie tylko w sprawy gospodarcze, ale także wrażliwa społecznie i wspierająca ludzi potrzebujących.

Małgorzata Orłowska – dziennikarka telewizyjna, wydawca programów informacyjnych i publicystycznych, autorka licznych programów, reportażystka. Autorka wielu tekstów prasowych – w prasie polskiej i zagranicznej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiała w radiowej „Trójce” w Warszawie.

Halina Ostrowska – od ponad 30 lat pracuje w Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego. Prywatnie osoba bardzo wrażliwa i zatroskana o ludzi będących w trudnych sytuacjach życiowych. Od 1974 r. wspiera rodziny z problemem alkoholowym oraz szczególną opieką otacza dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W latach 1990-1996 zatrudniona w Lubelskim Centrum Trzeźwości.

Dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz – psycholog kliniczny, wiceprezeska Stowarzyszenia na rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie, prezeska Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologiii Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultantka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Iwona Smyk – pedagog, polonistka, autorka pomysłu na klasę artystyczną w Zespole Szkół nr 1 w Lublinie, reżyserka wielu spektakli, prowadzi szkolny teatr. Społeczniczka, propagatorka postaw społecznych wśród młodych ludzi, uwrażliwiająca ich na różne kody kulturowe.

Grażyna Stankiewicz – dziennikarka prasowa, dokumentalistka filmowa, od siedmiu lat redaktor naczelna „LAJF. Magazyn Lubelski”. Ma na swoim koncie blisko 400 ogólnopolskich programów telewizyjnych. Dwukrotna laureatka konkursu scenariuszowego na filmy o lubelskim bardzie Marcinie Różyckim i cadyku Widzącym z Lublina. Pasjonatka fotografii i historii architektury. Gdańszczanka zakochana w Lublinie. 

Dr n. med. Monika Wójtowicz-Marzec – pediatra neonatolog, kierownik Oddziału Noworodków SPSK1. Jedna z twórczyń i koordynatorka Banku Mleka Kobiecego, który pomaga wcześniakom od najwcześniejszych chwil życia.

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z redakcją Gazety Wyborczej w Lublinie, która z kolei uhonorowała Lublinianki wyróżnione w plebiscycie „Kobieta na medal”. (Materiały UM Lublin)

Zostaw komentarz