fbpx

Międzynarodowa konferencja na temat badań archeologicznych w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie

2 listopada 2022
480 Wyświetleń

W dniach 7–8 listopada br. odbędzie się międzynarodowa XXXVII lubelska konferencja pt. „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”. Wydarzenie organizowane przez Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Narodowe w Lublinie stanowi szerokie forum wymiany myśli i doświadczeń archeologów oraz wielu specjalistów z innych dziedzin nauki. Uroczyste otwarcie obrad nastąpi w poniedziałek, 7 listopada o godz. 9.00 w Galerii Malarstwa Polskiego XIX–XX w. Muzeum Narodowego w Lublinie.

Większość wystąpień prezentowanych w tegorocznej edycji konferencji będzie poświęcona podsumowaniom kilkuletnich projektów naukowych, dużych kampanii wykopaliskowych oraz badań interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych prac prowadzonych w latach 2021-2022. Pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy odgrywa istotną rolę z punktu widzenia analizy i interpretacji materiałów archeologicznych oraz procesów kulturowych zachodzących w całej Europie. Stąd też w konferencji wezmą udział również badacze spoza naszego transgranicznego regionu.

Czynny udział w wydarzeniu zadeklarowało ponad 190 naukowców reprezentujących kilkadziesiąt instytucji naukowych – uczelni, instytutów badawczych i muzeów – przede wszystkim z Polski, Ukrainy i Białorusi, ale też z Czech, Rumunii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Więcej: www.umcs.pl/pl/informacje-prasowe,4623,miedzynarodowa-konferencja-dot-badan-archeologicznych-w-polsce-srodkowowschodniej-zachodniej-bialorusi-i-ukrainie-zaproszenie,123198.chtm

Zostaw komentarz