fbpx

Miliardy euro z Unii Europejskiej

4 maja 2020
612 Wyświetleń

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła katalog przedsiębiorstw, które odniosły sukces dzięki grantom z UE. Przewodnik przedstawia przykładowe projekty zrealizowane dzięki pieniądzom z programu Inteligentny Rozwój (POIR), Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Polska Wschodnia (POPW). Budżet programów – które wdraża PARP – w perspektywie finansowej 2014-2020 wynosi 13,3 mld zł. W ciągu 6 lat Agencja podpisała prawie 4,6 tys. umów na kwotę 10,24 mld zł.

„Przewodnik po sukcesach polskich firm” zawiera opisy projektów z wielu dziedzin. W jednych z nich fundusze wykorzystane zostały na budowę i rozbudowę infrastruktury. Powstały drogi, obwodnice, hale produkcyjne, laboratoria, zakupiono nowoczesne wyposażenie. W innych przedsięwzięciach środki UE służyły przede wszystkim działalności badawczo-rozwojowej i komercjalizacji wyników badań. Baza zawiera także przykłady strategii ekspansji zagranicznej, promocji marek, programy akceleracji startupów czy programy podnoszenia potencjału kapitału ludzkiego.

Obecność w UE przyniosła Polsce duże transfery finansowe i wpłynęła pozytywnie na naszą gospodarkę. Na podstawie konkretnych przykładów chcemy pokazać różnorodność projektów. Niech będą inspiracją dla osób, które prowadzą firmy i chcą uzyskać wsparcie finansowe w ramach funduszy unijnych. Warto korzystać z doświadczeń tych przedsiębiorców, którzy już odnieśli sukces – mówi Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Baza projektów dostępna na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl/przewodnik-po-sukcesach-polskich-firm zawiera ok. 80 przykładów, ale będzie się stale powiększała o kolejne projekty. Dzięki niej można bliżej poznać beneficjantów, którymi są przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja, instytucje naukowo-badawcze, uczelnie czy podmioty świadczące usługi szkoleniowo-doradcze.

Baza przedstawia wymierne efekty programów unijnych. W ramach POIR realizowane konkursy wspierają innowacyjne przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju: od pomysłu, przez badanie i rozwój aż do wprowadzenia innowacji na rynek. W jednym z prezentowanych projektów sfinansowane zostały prace badawczo-rozwojowe. Dzięki czemu powstał nowoczesny „Szybowiec wyczynowy z elektrycznym zespołem napędowym” zwiększającym bezpieczeństwo użytkowników.

W POPW możemy zobaczyć jak pieniądze z Unii przełożyły się na wzrost przedsiębiorczości we wschodniej Polsce. Przykładem może być rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej w Lublinie, gdzie ponad 65 mln zł wzbogaciło miasto m.in. o nowoczesne trolejbusy i system informacji pasażerskiej.

Celem POWER jest wsparcie w obszarze zatrudnienia, edukacji i zarządzania. Przykładem jest projekt „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” . Dzięki dofinansowaniu eksperci szkolili przedsiębiorców w temacie zagranicznych zamówień publicznych i zamówień organizacji międzynarodowych.

Materiały Clear Communication Group ||foto Pixabay

Zostaw komentarz