fbpx

Nawieczerie

7 stycznia 2016
Komentarze wyłączone
928 Wyświetleń

IMG_6552Szóstego stycznia, zgodnie z kalendarzem Juliańskim, wyznawcy prawosławia skupieni w trzydziestu jeden parafiach pięciu dekanatów: bialskiego, chełmskiego, lubelskiego, terespolskiego i zamojskiego diecezji lubelsko-chełmskiej – zasiedli do swojej wigilii Bożego Narodzenia zwanej nawieczerie. Podzieli się prosforą, przaśnym chlebem poświęconym w cerkwi – odpowiednikiem opłatka. Złożyli sobie życzenia i spożyli, między innymi, kutię, karpia w galarecie, pierogi z grzybami i kapustą oraz barszcz z uszkami. Nie zabrakło zgodnie z tradycją: chleba, czosnku soli i miodu.  Po wieczerzy uczestniczyli w nabożeństwach Całonocnego Czuwania, kończących się Liturgią Eucharystyczną. Liturgie te odbyły się w czterdziestu ośmiu cerkwiach  na terenie województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, siedleckiego, tarnobrzeskiego, zamojskiego i częściowo rzeszowskiego. A wśród nich w lubelskiej świątyni katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego,  w szesnastowiecznej cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczebrzeszynie i w oddanej w tym roku do użytku w Biłgoraju cerkwi pw. .św. Jerzego ze współcześnie wykonanym ikonostasem i freskami rozpisanymi przez  ikonografów z Doniecka.

Tekst Maciej Skarga

Foto Krzysztof Stanek

Komenatrze zostały zablokowane