fbpx

Nominacja dla Lublinianki

5 października 2020
813 Wyświetleń

Magdalena Zabłocka, dyrektor ds. programowych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, została nominowana przez Radę Unii Europejskiej na członka Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) w kategorii przedstawicieli pracodawców (Polska), na miejsce Andrzeja Stępnikowskiego, który złożył rezygnację. Funkcję te będzie sprawowała do końca obecnej kadencji, czyli do 31 marca 2023 roku.

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego zostało ustanowione w 1975 roku Rozporządzeniem Rady (EWG). W 2019 roku dokument ten został zastąpiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Cedefop jest jedną z agencji Unii Europejskiej. Od 1995 roku jego siedziba mieści się w Salonikach (Grecja). Obecnie na czele Cedefop stoi p.o. dyrektor Mara Brugia.

Centrum jest agencją trójstronną. Jej zarząd składa się z przedstawicieli:

Komisji Europejskiej. Członkowie Zarządu powoływani są w oparciu o ich wiedzę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności i kwalifikacje, z uwagi na obowiązek podejmowania strategicznych decyzji oraz nadzorowania działalności Cedefop.

W Centrum współpracują ze sobą politycy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje szkoleniowe, nauczyciele i trenerzy oraz uczniowie i uczestnicy szkoleń w każdym wieku. Centrum daje możliwość spotkania i dyskusji między przedstawicielami oświaty i rynku pracy na temat sposobów ulepszenia systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.

Głównym celem jest ograniczenie bezrobocia, przedwczesnego kończenia nauki i innych zakłóceń równowagi na rynkach pracy. Cedefop wspiera Komisję Europejską, państwa członkowskie UE oraz partnerów społecznych w rozwijaniu stosownej polityki europejskiej w tym zakresie, przyczyniając się również do jej wdrażania. Bieżące zadania realizują eksperci w dziedzinie rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Centrum dzieli się swoją wiedzą z organizacjami politycznymi oraz przedstawicielami pracodawców i pracowników.

Cedefop współpracuje z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofund), Europejską Fundacją Kształcenia (ETF) oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwą i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Źródła informacji:

Cedefop

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/128 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75

foto Marcin Pietrusza

Zostaw komentarz