fbpx

Nowe inwestycje w DPS „Kalina” na ukończeniu

7 sierpnia 2019
1 274 Wyświetleń

Na wrzesień zaplanowano zakończenie prac nad projektem Ośrodka Wsparcia o charakterze dwóch Rodzinnych Domów Pomocy przy ul. Kalinowszczyzna 84 w Lublinie. Łącznie skorzysta z nich 16 osób na pobyt całodobowy i 20 osób na pobyt dzienny. Swoją działalność placówka rozpocznie od października. Koniec prac zbliża się także przy rozbudowie DPS „Kalina”. Z całodobowej opieki skorzystają tu 24 osoby, a 30 z opieki dziennej. Utworzonych zostanie także 6 miejsc całodobowych wytchnieniowych, okresowego pobytu. Zakończenie projektu planowane jest na koniec roku 2019.

Inwestycja realizowana w DPS Kalina to przede wszystkim sposób na wspieranie ludzi starszych, często borykających się z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. To również ważna część naszej miejskiej polityki społecznej i ilustracja tego, jak tę politykę rozumiemy. Znamy zapotrzebowanie społeczne i w odpowiedzi na nie stale rozszerzamy ofertę usług zarówno środowiskowych, jak
i instytucjonalnych, także ponadstandardowych budynków, jakimi są nowe obiekty przy ul. Kalinowszczyzna 84 – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

,,Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie’’, jest realizowana ze środków RPO WL na lata 2014-2020. Zakończenie projektu przewidujemy na koniec listopada, rozliczenie – do końca roku 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 3,4, mln zł kwota dofinansowania to 3 mln zł, w tym 2,7 mln zł – środki UE, a ok. 300 tys. pochodzi z budżetu państwa. Reszta to koszt własny miasta.

Stoimy na stanowisku, że środowisko własne seniora jest dla niego najlepszym otoczeniem i pomagamy seniorom jak najdłużej w tym środowisku pozostać. Prowadzimy więc punkty opieki domowej, dowozimy posiłki do domów, oferujemy wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych. Od kilku lat prowadzimy cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkania chronione dla osób, które ze względu na sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność potrzebują wsparcia, ale nie wymagają opieki przez całą dobę. Nowe Domy Pomocy „Kalina” to kolejny krok w stronę potrzeb naszych mieszkańców. – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta ds. Społecznych.

Całkowita kubatura budynków to 284,93 m³. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz te związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynków. W najbliższych dniach rozpoczęte zostaną prace związane z montażem ogrodzenia. Projekt przewiduje również zakup kompleksowego wyposażenia obiektów, przygotowywany jest już przetarg.

W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku). Przygotowywany jest już regulamin naboru, a procedura skierowana do podopiecznych rozpocznie się niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.

Druga część inwestycji dofinansowanej z projektu to Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina”. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2019 r. Przygotowywana jest również procedura przetargowa na dostawę wyposażenia.

W placówce możliwość skorzystania z całodobowej opieki znajdą 24 osoby. Będą to miejsca pobytu okresowego. 30 osób będzie mogło korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku). Przy oddziale dziennym utworzonych zostanie 6 miejsc całodobowych wytchnieniowych okresowego pobytu, z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, które będą potrzebowały czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium, lub zwyczajnie w związku z koniecznością odpoczynku od opieki nad osobą chorą w rodzinie.

Całkowita wartość projektu wynosi 14,4 mln zł, w tym kwota dofinansowania z UE to 8,8 mln zł, 1,1 mln zł na wkład własny pochodzi z PFRON.

Projekt rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” przewiduje dobudowanie trzykondygnacyjnego budynku, w którym będą się mieściły specjalistyczna rehabilitacja z gabinetami poradnictwa, oddział dziennego i całodobowego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi.

Rozwiązania społeczne zaproponowane w DPS Kalina pozwalają zadbać o osoby potrzebujące kiedy opiekun musi wyjechać, pójść do szpitala, odpocząć, a jego podopiecznemu trzeba w tym czasie zapewnić pełną opiekę podczas okresowego pobytu. To rozwiązanie bardzo nowoczesne i potrzebne. Pozwala osobie starszej lub niepełnosprawnej jak najdłużej funkcjonować we własnym środowisku, a rodzinom i opiekunom osób zależnych zapewnia wsparcie. Odracza też konieczność stałej opieki instytucjonalnej.

Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną powstaje przy ul. Głowackiego 26. Obecnie prowadzone są prace budowlane wykończeniowe, kładziona jest glazura, płytki podłogowe, malowane są pokoje, przygotowywany jest plac przed budynkiem do ułożenia nowej nawierzchni.

Budowany ośrodek wsparcia będzie składał się z dwóch części:

  • Część mieszkalna przeznaczona dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem utworzenia części mieszkalnej jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną życia w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych.

Część mieszkalna zlokalizowana będzie na I, II,III piętrze, które będą niezależne. W każdej z nich zamieszka 8 osób. Do dyspozycji będą pokoje jednoosobowe i dwuosobowe z węzłami sanitarnymi i aneksami kuchennymi. Wszystkie pokoje wyposażone będą w telefon, Internet, TV, radiowęzeł. Ponadto do dyspozycji mieszkańców na każdym piętrze będzie pokój dzienny ze wspólną kuchnią, pokój doraźnej pomocy, pokój gościnny.

  • Dzienne Centrum Aktywności przeznaczone dla 26 osób, zamieszkujących w instytucjach, jak również w środowisku, zlokalizowane będzie na parterze budynku.

Zajęcia będą się odbywały w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej. Do dyspozycji uczestników będzie pokój wyciszenia, stołówka, pokój światłoterapii, pokój psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego. (Materiały UM Lublin)

Zostaw komentarz