fbpx

O Nagrodę im. Anieli Hrabiny Potulickiej

22 lutego 2015
Komentarze wyłączone
870 Wyświetleń

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do udziału w konkursach o Nagrodę im. Anieli Hrabiny Potulickiej. W listopadzie ubiegłego roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Zarząd Fundacji Potulickiej ustanowił dwie Nagrody im. Anieli Hrabiny Potulickiej – nagrodę naukową oraz nagrodę za sukces gospodarczy. Nagrody mają upamiętniać osobę i dzieło hr. Anieli Potulickiej i będą przyznawane corocznie. Pierwsza edycja konkursów została właśnie ogłoszona.

Nagroda naukowa, w wysokości 15 tys. zł, jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w katolicką naukę społeczną. Do konkursu mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe, których autorzy nie ukończyli 35 roku życia, a które zostały opublikowane w 2014 roku i wnoszą nowe znaczące ustalenia do stanu badań nad poruszaną problematyką. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje i osoby prawne z kraju i zagranicy. Nagrodę przyznaje Kapituła według zasad zawartych w regulaminie. Nagroda za sukces gospodarczy, w wysokości 10 tys. zł, jest przyznawana właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw. Nagrodzony będzie sukces gospodarczy, który jest realizowany w duchu solidarnego humanizmu. Zgłaszani do tej nagrody właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, także nie mogę przekroczyć 35. roku życia. Kandydatów do nagrody również mogą zgłaszać instytucje i osoby prawne z kraju i zagranicy. Nagrodę przyznaje Kapituła według zasad zawartych w regulaminie

Zgłoszenia do nagród można przesyłać do 1 marca 2015 na adres Sekretariat Rektora KUL, 20-950 Lublin, al. Racławickie 14 z dopiskiem odpowiednio: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – osiągnięcia naukowe” lub Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – sukces gospodarczy”. Wyniki konkursu zostaną rozstrzygnięte do 15 maja 2015 roku, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu Święta Patronalnego KUL, a więc w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, które zostało wybrane na patrona Uniwersytetu przez jego założyciela ks. Idziego Radziszewskiego, a które w tym roku jest obchodzone 12 czerwca.

Hrabina Aniela Potulicka (1861-1932) była córką hrabiego Kazimierza Potulickiego i Marii z Zamoyskich. Właścicielką dóbr Potulice i Ślesin (woj. kujawsko-pomorskie), działaczką społeczną, inicjatorką i donatorką dzieł charytatywnych, m.in. zakładu opieki i żłobka pw. Św. Floriana w Bydgoszczy, Zakładu pw. „Dobrego Pasterza” w Poznaniu, czy zakładu dla nieuleczalnie chorych w dzielnicy Łazarz w Poznaniu. Nie sposób odtworzyć w całości działalności filantropijnej hr. Potulickiej, gdyż wszystkie listy dziękczynne starannie niszczyła – można jedynie wskazać te działania, których sama nie zdołała ukryć. Pod koniec lat 20-tych ubiegłego wieku utworzyła Fundację Potulicką, na którą przeznaczyła swoje dobra. Dochody z nich uzyskiwane miały stanowić wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobra fundacji zostały upaństwowione w okresie PRL, od roku 1991 fundacja wróciła pod zarząd KUL.

Komenatrze zostały zablokowane