fbpx

“O niszczeniu pomników historii”

21 stycznia 2022
804 Wyświetleń

26 stycznia 2022 r. będzie można wysłuchać wykładu Jacka Jaźwierskiego
“O niszczeniu pomników historii”. To kolejne spotkanie z cyklu „Dzieło sztuki jako zwierciadło historii”. Wykład odbędzie się w Filii nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12, o godz. 17.30.

Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Nauk o Kulturze UMCS.

– W historii sztuki i filozofii sztuki niemal od zarania początków tej dyscypliny toczył się spór o to, w jakim znaczeniu można rozpatrywać dzieło sztuki jako dokument historyczny. Niewątpliwie, każdy wytwór kultury jest świadectwem dziejów – powstaje w określonym momencie historycznym, jego sens ukazuje się w perspektywie określonych kontekstów dziejowych, dostarcza nam nieocenionej wiedzy o ludzkiej przeszłości, o sposobach postrzegania świata, o metodach kształtowania formy. Czy jednak, traktując dzieło sztuki na przykład jako symptom epoki, nie tracimy z oczu najważniejszych aspektów jego trwania?

W jaki sposób nasza własna teraźniejszość narzuca nam optykę widzenia i odczytywania dzieł? Czy doświadczenie estetyczne, bez względu na to, jak je określimy, musi zawsze odwoływać się do historycznej wiedzy? A może tak rozumiana znajomość przeszłości jest raczej przeszkodą w obcowaniu z dziełem, ogranicza naszą wyobraźnię, czyni nas więźniami nie tylko przeszłości, ale też zakładnikami naszej, zawsze ułomnej i cząstkowej, wiedzy o historii? W cyklu niniejszych wykładów podejmiemy wraz z Państwem próbę odpowiedzi na pytanie o paradoksalny status dzieł sztuki: wytworów historii, a przecież zawsze pretendujących do miary uniwersalnej i ponad-historycznej.

 prof. Ryszard Kasperowicz

foto Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Zostaw komentarz