fbpx

Obraz drogi do początku

2 grudnia 2020
494 Wyświetleń

W Galerii Sztuki Wirydarz w Lublinie w dniach od 4 grudnia 2020 r. do 8 lutego 2021 r. można oglądać wystawę Romana Fleszara pt. “Osobliwości”. R. Fleszar, artysta urodzony w Tarnowie, uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, pastel oraz realizacje sakralne. Ekspozycja w lubelskiej Galerii prezentuje malarską twórczość artysty, inspirowaną naturą.

W rozważaniach R. Fleszara na temat jego procesu twórczego pojawia się słowo idea, lecz nie jako konkretny zamysł, a bardziej jako trudno uchwytne przeczucie. Ujawnia się w obliczu zjawisk przyrody. Wrażeniowe malarstwo pozwala dojść do głosu indywidualnemu widzeniu. W tym przypadku także temu wewnętrznemu. Nie chodzi bowiem tylko o zapis widzialnego, lecz o intuicyjne wniknięcie w istotę rzeczy. Akt twórczy dla R. Fleszara tożsamy jest z poznaniem. Uczy również o jego granicach.

Artysta nieustannie ponawia próby rozstrzygnięcia dylematu, czy intuicja jest tylko mglistym przeczuciem czy też, jak sklasyfikował to jeden z największych filozofów, najwyższym stopniem poznania. Wydaje się, że artyście bliższe jest to drugie rozumienie, ponieważ wspomina o powracaniu do tematów, których nie udało mu się zgłębić. Pozostaje wierny przeczuciom i godzi się z ryzykiem błądzenia. Twórczość dla Romana Fleszara jest podróżą, która według jego słów “czasem kończy się w labiryncie, z którego nie ma wyjścia, a czasem w spirali, która prowadzi koncentrycznie do jakiegoś punktu, będącego rozwiązaniem lub unicestwieniem pomysłu malarskiego.”

Źródło: Galeria Sztuki Wirydarz

Zostaw komentarz