fbpx

Odsłonięcie pomnika Idziego Radziszewskiego

6 grudnia 2018
1 326 Wyświetleń

W sobotę 8 grudnia Katolicki Uniwersytet Lubelski świętować będzie obchody 100. rocznicy powstania.Uroczystość rozpocznie się mszą świętą w Kościele Akademickim KUL, następnie w Auli Stefana kard. Wyszyńskiego odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu KUL. W sposób szczególny dzień ten będzie poświęcony pamięci założyciela i pierwszego rektora uczelni – o godz. 13.00 na Skwerze abp. Józefa Życińskiego odsłonięty zostanie pomnik ks. Idziego Radziszewskiego, oprawę artystyczną wydarzenia przygotował prof. Leszek Mądzik.

Program uroczystości:

8.00 Msza Święta – przewodniczenie i homilia bp Witold Mroziewski, biskup pomocniczy Brooklynu (Kościół Akademicki KUL)

10.00 Uroczyste posiedzenie Senatu KUL (Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

  • · Hymn Państwowy Wystąpienie Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego Wręczenie Medali za Zasługi dla KUL

  • ·Wręczenie Medali Jubileuszowych 100-lecia KUL·Słowo Wielkiego Kanclerza KUL abp. Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego

  • ·Gaudeamus igitur12.00 Złożenie kwiatów na grobie ks. Radziszewskiego

13.00 Uroczyste odsłonięcie pomnika ks. I. Radziszewskiego (skwer abp. J. Życińskiego)

Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał w 1918 roku. Misją uniwersytetu jest prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury. KUL należy do grona uniwersytetów katolickich – tworzonych i kierowanych przez Kościół, które, jak głosi konstytucja apostolska “Ex corde Ecclesiae”: „wypełniając zadania wspólne wszystkim uniwersytetom – to jest prowadząc nauczanie, badania naukowe oraz działalność usługową – ma zarazem instytucjonalny obowiązek odwoływać się w swej pracy do inspiracji i światła orędzia chrześcijańskiego”.

Inicjatywa powołania uniwersytetu katolickiego w wolnej Polsce narodziła się z inspiracji ks. Idziego Radziszewskiego w środowisku Polonii w Petersburgu jeszcze przed odzyskaniem wolności, w roku 1917. Projekt ten zgłosił ks. Radziszewski podczas publicznych obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja. Już w lutym 1918 r. powstał Komitet Organizacyjny Uniwersytetu Katolickiego. W zamyśle pomysłodawców miała to być kuźnia kadr, które włączą się w odbudowę kraju wyniszczonego latami niewoli, po odzyskaniu niepodległości. Idea uzyskała aprobatę polskich biskupów, którzy w lipcu 1918 r. powierzyli ks. Radziszewskiemu kierowanie uczelnią. Na siedzibę nowego uniwersytetu wybrano Lublin, co dało początek prężnemu ośrodkowi akademickiemu, jakim miasto jest obecnie. W wrześniu 1918 r. ogłoszono zapisy na nowy uniwersytet, prowadzone były w trzech miastach – Lublinie, Warszawie i Petersburgu.

8 grudnia 1918 r. uniwersytet rozpoczął działalność w tymczasowej siedzibie – gmachu Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Na trzech wydziałach rok akademicki rozpoczęło 390 studentów i 25 pracowników naukowo-dydaktycznych. Obecnie na ośmiu wydziałach – siedmiu w Lublinie oraz zamiejscowym w Stalowej Woli i 47 kierunkach studiów, studiuje ponad 11 tys. studentów, w tym ponad 1500 doktorantów i 862 cudzoziemców. Kadra uczelni to 1937 osób, w tym 990 nauczycieli akademickich.

Ks. Idzi Radziszewski(1871-1922) doktor filozofii i teologii, rektor seminarium duchownego we Włocławku (1908-1914) oraz Cesarskiej Akademii Duchownej w Petersburgu (1914-1918), prezes i wykładowca Wyższych Kursów Polskich w Petersburgu (1916-1918), wiceprezes Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Katolickiego w Polsce, a następnie wykładowca i pierwszy rektor KUL (1918-1922).

Zostaw komentarz