fbpx

Ośrodek doskonalenia techniki – edukacja i inwestycja w bezpieceństwo

2 czerwca 2015
Komentarze wyłączone
1 107 Wyświetleń

Rozmowa z Arturem Banaszkiewiczem, wicedyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, pełniącego funkcję pełnomocnika dyrektora Word w Lublinie do zarządzania Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy.

Posiadanie prawa jazdy to jedno, a świadomość poruszania się w ruchu drogowym to inna kwestia. Jak ocenia Pan aktualny stan edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym?
– Edukacja powinna zaczynać się od najmłodszych lat. Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, dlatego też zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych należy wpajać dzieciom już od wieku przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że w tym okresie duża część dzieci uzyskuje swoje pierwsze „prawo jazdy”, czyli kartę rowerową. Następny etap edukacji to szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami, których zwieńczeniem jest zdobycie prawa jazdy. Po jego uzyskaniu wielu młodych kierowców szybko utrwala sobie nawyki, również te niedobre, i nikt nie ma możliwości sprawdzenia ani korygowania ich umiejętności. Nawet doświadczeni kierowcy, pokonujący tysiące kilometrów miesięcznie, popełniają elementarne błędy, mogące zwiększać zagrożenie w ruchu drogowym, które są też skutkiem niewłaściwej nauki jazdy w przeszłości, jak i braku chęci lub możliwości poddania się fachowej ocenie oraz doskonaleniu techniki jazdy. Dlatego tak ważne jest doskonalenie techniki jazdy dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym – na szczęście od kilku lat coraz bardziej popularne w naszym kraju pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów techniki jazdy.


Na kim możemy się w tej kwestii wzorować? Jakie państwa europejskie wypracowały sobie odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ?
– Pionierami w tym zakresie są Szwecja, Niemcy oraz Austria, gdzie istnieje obowiązek odbycia szkoleń dla kierowców uzyskujących prawo jazdy. Zapis o obowiązkowym szkoleniu znalazł się również w ustawie o kierujących pojazdami w ramach tzw. okresu próbnego. Od 4 stycznia 2016 r. młodzi kierowcy między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, będą musieli odbyć jedno godzinne szkolenie praktyczne w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Austria jest przykładem doskonałego rezultatu tych praktyk; obowiązujące od dwóch lat szkolenia obowiązkowe przyczyniły się do obniżenia o ponad 30% śmiertelności wśród kierowców tzw. największego ryzyka, tj. między 18 a 25 rokiem życia. Jest to wystarczający dowód na zasadność edukacji na tego typu obiektach.

Będąc już świadomymi swoich potrzeb, na co możemy liczyć, kierując się do Ośrodka Doskonalenia Technik Jazdy?
– Ośrodek, zlokalizowany w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 32, jest nowoczesnym i w pełni wyposażonym obiektem. ODTJ to zarówno obiekt, jak i jego otoczenie. Plac manewrowy przed budynkiem to teren, na którym można zarówno odbywać szkolenia, jak i ustawić pojazdy do prezentacji. Jest tam płyta poślizgowa prostokątna wyposażona w podświetlane kurtyny wodne w formie przeszkód na drodze oraz urządzenie do destabilizacji toru jazdy „szarpak”, który powoduje nagłe zarzucenie pojazdu. Próby hamowania, ominięcia przeszkody, opanowanie poślizgu, a przede wszystkim niedoprowadzenie do niego to jedynie część możliwości zajęć tematycznych tej sekcji toru. Płyta poślizgowa pierścieniowa także dysponuje przeszkodami w postaci kurtyn wodnych. Podsterowność i nadsterowność, hamowanie na łuku i omijanie przeszkody na łuku to przykłady ćwiczeń dla tego modułu. Tor szkoleniowy to850 m krętej trasy ze wzniesieniem, na którym znajduje się płyta poślizgowa do ćwiczenia hamowania na spadku drogi, jak i ruszania pod górę oraz sekcja zraszanych zakrętów o zmiennej przyczepności. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy techniki jazdy, posiadający państwowe uprawnienia w tej dziedzinie. Ich doświadczenie wywodzi się z motosportu, w którym czynnie uczestniczyli lub uczestniczą, zarówno jako zawodnicy, jak i trenerzy-instruktorzy sportu. Dysponujemy doświadczeniem w obsłudze szkoleń dla dużych firm, jak między innymi: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie, Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, Toyota Auto Park w Lublinie.

– Na co położyliście Państwo szczególny nacisk, projektując nowy obiekt Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy?
– Wychodząc naprzeciw nowym przepisom, a w szczególności kierowcom pragnącym podnosić swoje umiejętności w zakresie doskonalenia techniki jazdy, co bezpośrednio przekłada się na wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie w 2011 roku podjął się realizacji budowy „Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy”. Przy projektowaniu obiektu szczególną uwagę zwracano na nowoczesność i funkcjonalność montowanych urządzeń i rozwiązań technologicznych oraz bezpieczeństwo wykonywania zadań. Płyty poślizgowe są wyposażone w nawadnianie oraz system kurtyn wodnych, mogących pracować w temperaturze do -5 stopni, a dodatkowe malowanie brzegów płyty w tzw. zebrę zmniejszy ryzyko przewrócenia się pojazdu przy gwałtownym wyjeździe poza teren płyty. Tor oprócz funkcji do doskonalenia techniki jazdy w przypadku uzyskania homologacji będzie mógł pełnić funkcję toru gokartowego klasy D, gdzie najmłodsi adepci sportów motorowych będą mogli się szkolić i uczestniczyć w zawodach.

Co dalej Państwo zamierzacie? Jest już nowoczesny kompleks szkoleniowy, są chętni do korzystania z niego i sprawdzania swoich możliwości. Co można jeszcze zrobić, aby poprawić poziom świadomego bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym?

Przede wszystkim chodziło nam o stworzenie infrastruktury umożliwiającej realizację zadań wynikających z krajowych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zadań z zakresu oświaty i sportu, między innymi poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów, treningów i zawodów. Nawiązujemy współpracę z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, klubami sportów motorowych i innymi przedsiębiorcami w celu podniesienia poziomu szkolenia oraz realizacji ustawowych szkoleń w ramach kursów kwalifikacji wstępnej, dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne. Szkolimy również instruktorów techniki jazdy, a z naszego obiektu korzysta Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w celu przeprowadzania egzaminów państwowych w tym zakresie. Mamy także na uwadze podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina i regionu poprzez wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa (kształtowanie bezpiecznych postaw u kierowców) dzięki organizacji cyklu szkoleń w ramach „Drzwi otwartych w ODTJ Lublin”, gdzie bezpłatnie kierowcy mogą sprawdzić się na płytach poślizgowych, skorzystać z porad instruktorów techniki jazdy, ratownika medycznego i innych atrakcji finansowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ze środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na najbliższe zapraszamy w dniach 25.04, 9.05. i 31.05.

Dziękuję za rozmowę.

Komenatrze zostały zablokowane