fbpx

„Poradzimy sobie z ryzykiem” w ramach projektu Erasmus+

31 sierpnia 2021
679 Wyświetleń

Fundacja Nieprzetartego Szlaku bierze udział w projekcie „Get Assured – Manage the Risks” („Poradzimy sobie z ryzykiem”) w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. A teraz będzie organizacją goszczącą przedstawicieli z pozostałych organizacji partnerskich. Międzynarodowa wizyta studyjna w ramach projektu „Get Assured – Manage the Risks” odbędzie się w dnich 1-5 września 2021 r. w Centrum Nieprzetartego Szlaku, ul. Nowy Świat 34c, Lublin oraz Skrzynickim Ośrodku Teatralnym, Skrzynice Pierwsze 19.

Partnerstwo strategiczne w trzyletnim projekcie „Get Assured – Manage the Risks” tworzy 8 organizacji z 7 krajów (Irlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Rumunia, Turcja i Polska). Organizacje te obejmują szeroki zakres dziedzin pracy z różnymi grupami osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. sport, edukacja pozaformalna, sztuka i terapia, wolontariat).

W wyniku pandemii w pierwszym roku realizacji projektu spotkania odbywały się wyłącznie zdalnie. Pierwsza wizyta studyjna na żywo miała miejsce dopiero w lipcu 2021 roku w Niemczech.

– To było ważne spotkanie, wcześniejsze ze względów covidowych były niemożliwe, odbywały się tylko online. W Hirschluch była możliwość poznania się wszystkich partnerów. Przepracowaliśmy też dokumenty, które powstawały do tej pory

mówi Michał Stanowski, prezes Fundacji Nieprzetartego Szlaku.

Celem całego przedsięwzięcia jest opracowanie wytycznych, narzędzi i metod, umożliwiających aktywne włączanie młodych osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi w różnego rodzaju europejskie projekty z zakresu edukacji pozaformalnej. Projekt dotyczy m.in. zarządzania ryzykiem i interwencji kryzysowych podczas organizowanych wydarzeń, wyjazdów, aktywnego włączania osób z różnymi niepełnosprawnościami na każdym etapie projektu oraz opracowania wszechstronnych i wysokiej jakości wytycznych dla różnych interesariuszy.

Każda z organizacji uczestniczących w projekcie odpowiada za określony rodzaj niepełnosprawności i wynikające z niej szczególne potrzeby danej grupy. Przedstawiciele z Polski zajmują się działaniami związanymi z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Wymaga to szczególnej współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami – od osób z niepełnosprawnościami, ich rodzinami, po osoby pracujące z młodzieżą – liderów, trenerów, terapeutów oraz różne instytucje – publiczne i prywatne. Program wizyty w Polsce będzie koncentrował się na funkcjonowaniu właśnie tej grupy młodzieży oraz jej otoczeniu.

Spektakl DOM, Akademia Artystyczna

Autorzy projektu chcą podnieść jakość i zakres włączania uczestników z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi w międzynarodowe projekty młodzieżowe poprzez zwiększenie ich ogólnego bezpieczeństwa. Zostanie to zrobione na dwa sposoby: po pierwsze, poprzez zebranie wszystkich istniejących metod i narzędzi zarządzania ryzykiem i kryzysami, a z drugiej strony poprzez ich ocenę, adaptację i aktualizację.

Przyświeca nam idea – z nami jechać bezpiecznie – minimalizując ryzyko, podnosząc bezpieczeństwo oraz stopień włączania osób ze szczególnymi potrzebami w realizację projektów młodzieżowych chcemy wspierać ich integrację, mobilność i możliwość rozwoju w ramach międzynarodowej edukacji pozaformalnej

mówi Michał Stanowski z Fundacji Nieprzetartego Szlaku.

Realizatorzy projektu „Get Assured – Manage the Risks” zakładają, że wymiernym rezultatem i długoterminowym wpływem ich działań będzie znaczne zmniejszenie barier w dostępie do międzynarodowych mobilności edukacyjnych i pozaedukacyjnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. Opracowanie wytycznych ograniczających ryzyko i pozwalających przełamywać różnego rodzaju bariery w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnianie tych doświadczeń i zaleceń, ich adaptowanie i aktualizacja na poziomie sieci europejskich organizacji oraz ekspertów młodzieżowych, pozwoli też w szerszym zakresie wesprzeć procesy integracji i inkluzji społecznej zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.

Najbliższe spotkanie w ramach projektu rozpocznie się w Lublinie już 1 września. Wizyta będzie poświęcona specyfice pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zaplanowano spotkania z terapeutami, nauczycielami, rodzicami oraz młodzieżą. Goście z zagranicy zapoznają się z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy Akademia Artystyczna prowadzonego przez Fundację Nieprzetartego Szlaku. W ramach wizyty zaprezentowany zostanie spektal “Dom” Teatru Akademii Artystycznej w reżyserii Michała Stanowskiego. Po spektaklu przewidziane jest spotkanie i rozmowa z aktorami. Uczestnicy wizyty odwiedzą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie (poznając zarówno szkołę zawodową oraz internat) oraz spotkają się z przedstawicielami Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Gospodarze z Nieprzetartego Szlaku zaplanowali także zwiedzanie Lublina oraz integrację w Skrzynickim Ośrodku Teatralnym. W programie wizyty jest także czas na pracę merytoryczną oraz nad dalszymi wspólnymi projektami. W ramach całego programu opracowywane wytyczne mają być sprawdzane w praktyce, czyli poprzez organizowanie wymian młodzieży ze szczególnymi potrzebami w różnych krajach. Wizyta w Polsce zakończy się 5 września, a cały projekt realizowany będzie do 31.08.2023 roku. Na pewno jeszcze o nim usłyszymy!

Organizacje partnerskie w projekcie „Get Assured – Manage the Risks”:

  • Irish Hockey Limited, Irlandia
  • Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Francja
  • Ufcv Occitanie, Francja
  • Stichting Drawing to Health, Holandia
  • Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V., Niemcy
  • Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Polska
  • Asociatia Babilon Travel, Rumunia
  • Akdeniz Egitim ve Istihdam Dernegi, Turcja

Źródło: Fundacja Nieprzetartego Szlaku

Zostaw komentarz