fbpx
WAŻNE
IKEA inwestuje pół miliarda złotych (20 lutego, 2024 4:43 pm)
LPEC podsumowuje rok 2023. (20 lutego, 2024 4:38 pm)
Ile kosztuje wynajęcie billboardu w Lublinie? (30 stycznia, 2024 11:30 pm)
Lublin – mieszkania na sprzedaż (16 stycznia, 2024 7:09 pm)
Wyjątkowy Jarmark na Rybnej (15 grudnia, 2023 3:38 pm)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie kreatorem szkoleń pracodawców i pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

21 marca 2022
677 Wyświetleń

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie wyróżnia śmiałe sięganie po środki finansowe mające na celu rozwój lokalnego rynku pracy. Jednym z priorytetów naszego działania jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ten sposób dbamy o aktualizację bądź przekazywanie nowej wiedzy, umiejętności i uprawnień, związanych także z nowymi rozwiązaniami i technologiami, pracownikom zatrudnionym przez firmy z naszego powiatu. To rozwiązanie jest szczególnie prorozwojowe dla mechanizmów gospodarczych, zwłaszcza w obecnym czasie dynamicznych zmian oraz nowej jakości obsługi klienta i nowych wyzwań w tym zakresie.

W ubiegłym roku pozyskaliśmy i wydatkowaliśmy na realizację KFS-u kwotę 922 tysiące złotych. Podpisaliśmy 104 umowy z pracodawcami na realizację szkoleń dla 494 osób oraz z naszym dofinansowaniem 9 osób podjęło kształcenie na studiach podyplomowych. Dominującymi branżami składającymi wnioski o dofinansowanie do szkoleń były budownictwo (możliwość szkoleń na operatorów sprzętu budowlanego) oraz transport, co z kolei dowodzi zapotrzebowania na kierowców z kat. C, C+E. Wiele firm z branży gastronomicznej ubiegało się o otrzymanie wsparcia w zakresie np. organizacji pracy cateringu czy też np. obsługi programów komputerowych do obróbki zdjęć z elementami zasad tworzenia fotografii kulinarnych. Szkolenia były też szansą na wzbogacenie wiedzy w zakresie np. kuchni śródziemnomorskiej. Pracodawcy z KFS-u również uzyskiwali wsparcie na realizację szkoleń z obsługi programów biurowych Microsoft Office, w szczególności Word i Excel oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa. Każdorazowo wspieramy pracodawców w uzyskiwaniu takiego wsparcia. Utworzyliśmy również dla nich BBI, czyli Branżowy Bank Informacji, poprzez który wysyłamy firmom informacje mające wpływ na ich rozwój, a docelowo na umacnianie przedsiębiorczości w naszym powiecie i tworzenie nowych miejsc pracy. Do naszych pracodawców wysyłamy też e-maile ze „ściągawkami” np. z KFS-u. Do współpracy w ramach BBI zaprosiliśmy nie tylko instytucje wspierające biznes z poziomu województwa lubelskiego, ale też z poziomu centralnego. Obecnie w naszej bazie jest już ponad 320 firm.

Aktualnie prowadzimy nabór wniosków o dofinansowanie przeznaczone w ramach KFS. Pozyskaliśmy już 650 tysięcy złotych z bieżącego limitu i z pewnością będziemy ubiegać się o środki z rezerwy (po wyczerpaniu limitu podstawowego). Chcemy wspierać pracodawców z naszego terenu i zapraszamy ich do współpracy. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym przez nas naborze. Więcej informacji na stronie internetowej: lublin.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów wydatkowania środków KFS w 2022 r. wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Termin naboru wniosków: od 11.02.2022 r. do wyczerpania środków.

Do rozdysponowania jest kwota 650 000,00 zł w ramach limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych w 2022 r. na realizację zadań w ramach priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 r.

Koszt dofinansowania w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 r. nie może przekroczyć 6 000,00 zł na osobę i 30 000,00 zł na firmę.

W 2022 roku środki KFS będą przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zgodnie z następującymi priorytetami:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19 musiały podjąć działalność w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących, będących członkami rodzin wielodzietnych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRiPS;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Wniosek należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 11C, 20-209 Lublin /Filii w Bełżycach/ Filii w Bychawie w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek wraz załącznikami dla posiadaczy zweryfikowanego i aktywnego konta z profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym można złożyć też za pośrednictwem platformy: www.praca.gov.pl.

Pracodawca zatrudniający mniej niż 10 osób może się ubiegać o 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jak 6 000,00 zł na osobę i 30 000,00 zł na firmę. Pracodawca zatrudniający 10 lub więcej osób może otrzymać 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jak 6 000,00 zł na osobę i 30 000,00 zł na firmę.

Wnioski należy składać zgodnie z właściwością miejscową, czyli do urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie /Filii w Bełżycach/ Filii w Bychawie właściwością miejscową siedziby lub prowadzonej działalności jest powiat lubelski z wyłączeniem miasta Lublin.

PUP Lublin kontakt: 501 870 996

tekst Grażyna Gwiazda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie

Zostaw komentarz