fbpx

Protest w sprawie naboru wniosków

7 sierpnia 2020
638 Wyświetleń

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli  Pracodawców Lubelszczyzny “Lewiatan” z władzami WL w sprawie naboru wniosków nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 dotyczącego wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, podczas którego kierowano się zasadą “kto pierwszy ten lepszy”. Spotkanie poprzedziło wystosowanie do  Partnerów Społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WRDS WL prośby o zajęcie stanowiska w tej sprawie, tak aby poznać opinię strony pracodawców, czy Partnerzy Społeczni WRDS WL opowiadają się za unieważnieniem konkursu, rozpisaniem z transparentnymi kryteriami i jego ponowieniem, co spotkało się  z ich poparciem. 

Konkurs, w którym przedsiębiorcy z Lubelszczyzny, którzy ucierpieli w wyniku pandemii koronawirusa, mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 30 do 170 tys. złotych. Z przyczyn technicznych konkurs odbył się za drugim podejściem. Finalnie zostało zarejestrowanych 15840 wniosków na łączną kwotę ponad 513 mln złotych. Dofinansowanie otrzymają przedsiębiorcy, których wnioski zostały przyjęte w ciągu kilku pierwszych sekund. I to właśnie sposób naboru budzi zastrzeżenia.

Materiały: Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan

Poprzedni materiał w tej kategorii: Nowe życie lotniska

Zostaw komentarz