fbpx

Ruszyły konsultacje społeczne projektu program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

29 lipca 2021
513 Wyświetleń

Województwo lubelskie jako pierwsze w kraju poddaje do konsultacji społecznych projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, które oficjalnie otworzyła 28 lipca 2021 r. konferencja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas wydarzenia przedstawione zostały informacje na temat opracowanego i przyjętego przez Zarząd Województwa Lubelskiego 6 lipca 2021 r. projektu programu. Przypominamy, że nasz region w przyszłej perspektywie finansowej do dyspozycji ma prawie 2,273 mld euro. Jest to o 42 mln euro więcej niż w latach 2014-2020.

Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej, a jego gospodarzem był Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Założenia programu

Nasz region w ostatnich miesiącach jako lider wdrażania środków europejskich z perspektywy 2014-2020, jest również pierwszym województwem, którego mieszkańcy poznają treść założeń nowego programu regionalnego. Projekt dokumentu określa strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w województwie lubelskim na najbliższe lata. Celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu. Chodzi o zintegrowany, zrównoważony i inteligentny rozwój województwa lubelskiego. W programie realizowane będzie kompleksowe wsparcie w dziedzinach dotyczących: badań naukowych i innowacji, rozwoju przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska i klimatu, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności miejskiej, rozwoju infrastruktury transportowej, społecznej i zdrowotnej, infrastruktury kultury i turystyki, włączenia społecznego, usług społecznych i

zdrowotnych, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Realizacja tych działań ma na celu podniesienie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Panele eksperckie

Wydarzenie było doskonałą okazją do rozmów na temat kształtu przyszłej Polityki Spójności, a także założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie programu. Eksperci w czterech panelach dyskusyjnych przybliżyli tematykę związaną z planowanymi obszarami wsparcia: innowacje i transformacja gospodarcza, środowisko i transport, infrastruktura społeczna i kapitał ludzki oraz rozwój zrównoważony terytorialnie.

Konsultacje społeczne trwają od 28 lipca do 30 września 2021 r., projekt dokumentu jest dostępny na stronie rpo.lubelskie.pl.

(ann)

Zostaw komentarz