fbpx

Społeczeństwo informacyjne – nowy kierunek UMCS

30 czerwca 2016
Komentarze wyłączone
881 Wyświetleń

8P6GFHP0LUUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od przyszłego roku akademickiego otwiera nowy i bardzo interesujący kierunek studiów. Społeczeństwo informacyjne to jeden z pierwszych w Lublinie, a pewnie i Polsce kierunków, których koncepcja programowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. Kierunek osadzony jest w dwóch obszarach kształcenia: nauk społecznych i nauk ścisłych. Ma przygotowywać pod kątem kompetencji związanych ze specjalistycznym wykorzystaniem technologii informatycznych (ICT), jak i dawać dla nich solidny fundament wiedzy obejmującej nauki społeczne. Absolwenci będą sprawnie poruszać się zarówno w obrębie wiedzy technologicznej (programowania, zarządzania projektami informatycznymi, komunikacji społecznej), a przede wszystkim będą potrafili osadzać ją w kontekście prawideł sterujących kondycją społeczną i kulturową, definiować problemy i posiadać umiejętność poszukiwania dla nich rozwiązań. Dodatkowo studenci zostaną wyposażeni w kompetencje miękkie dotyczące negocjacji i rozwiązywania sporów w organizacji, pracy międzysektorowej, a także wykorzystania narzędzi ICT do kreowania wizerunku instytucji. Absolwent jest przygotowany do programowania, zarządzania bazami danych i przepływem informacji; pracy z popularnymi aplikacjami multimedialnymi i biznesowymi; działania na polu komunikacji społecznej i marketingu w mediach, szczególnie społecznościowych. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Psychologia społeczna, Administracja publiczna, Design thinking, Edycja i korekta tekstów, Pracownia audiowizualna, Warsztat przedsiębiorczości, Informacja publiczna i otwarte dane, Nowe ruchy społeczne i polityczne w sieci, Projektowanie stron internetowych, Algorytmizacja i programowanie, Organizacja i zarządzanie, Programowanie obiektowe, Statystyczna analiza danych, Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym, Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, Bazy danych, Kryzysy i konflikty społeczne, Zarządzanie projektami informatycznymi, Cyfrowe źródła informacji, Bezpieczeństwo i wiarygodność informacji, Podstawy prawa administracyjnego, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Kierunek ma profil ogólnouniwersytecki, ale proponuje zajęcia praktyczne dotyczące kompetencji technologicznych i informatycznych, związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem i organizacją projektów, umiejętnościami interpersonalnymi. Program kierunku łączy efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych (70%) i nauk ścisłych (30%). Kierunek łączy dwa odseparowane od siebie obszary wiedzy i nauk wychodząc naprzeciw specyfice współczesnych wyzwań społeczeństwa informacyjnego i rynku pracy.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl

Komenatrze zostały zablokowane