fbpx

Staże w Parlamencie Europejskim

20 lutego 2015
Komentarze wyłączone
660 Wyświetleń

UE_LOGOParlament oferuje kilka opcji odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności. Celem staży dla absolwentów szkół wyższych jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego. Kandydaci na staż dla absolwentów szkół wyższych muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej, muszą biegle znać jeden z języków urzędowych Unii Europejskiej i nie mogą mieć ukończonego wcześniej stażu lub okresu odpłatnego zatrudnienia dłuższego niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej. Kandydaci ubiegający się o stypendium im. Roberta Schumana w ramach kierunku dziennikarskiego muszą ponadto posiadać kompetencje zawodowe poświadczone publikacjami, przynależnością do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub posiadaniem dziennikarskich kwalifikacji zawodowych uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach kandydujących do przystąpienia do UE. Staże są przyznawane na okres pięciu miesięcy. Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/007cecd1cc/Traineeships.html

Komenatrze zostały zablokowane