fbpx

Stypendia dla artystów i nie tylko

5 listopada 2014
Komentarze wyłączone
747 Wyświetleń
wystawa12
Nabór wniosków o stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
Do 20 listopada 2014 r. trwa nabór wniosków o stypendia na realizację w 2015 roku projektów artystycznych i z zakresu upowszechniania kultury na podstawie Uchwały nr 746/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

Stypendium może być przyznane osobie fizycznej na okres maksymalnie 6 miesięcy. Miesięcznie można otrzymać od 400 zł do 1400 zł brutto. Nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatów.

Stypendium na realizację projektu artystycznego może zostać przyznane osobie, która:
1) mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres realizacji programu stypendialnego albo przedmiot jej programu stypendialnego jest związany z Lublinem,
2) zajmuje się twórczością artystyczną w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:
a) film,
b) literatura,
c) muzyka,
d) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja,
e) taniec,
f) teatr.

Stypendium na realizację projektu z zakresu upowszechnia kultury może zostać przyznane osobie, która:
1) mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres realizacji programu stypendialnego albo przedmiot jej programu stypendialnego jest związany z Lublinem,
2) zajmuje się upowszechnianiem kultury, w tym w szczególności: kształtuje upodobania i zainteresowania
kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych, wspomaga artystyczną twórczość amatorską, organizuje
wydarzenia kulturalne, zajmuje się edukacją kulturalną lub prowadzi zajęcia z amatorskimi zespołami
artystycznymi.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu osobiście lub za pośrednictwem poczty do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu.

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje pod adresem: www.stypendia.kultura.lublin.eu

Komenatrze zostały zablokowane