fbpx

Stypendia dla naukowców z Politechniki Lubelskiej

14 maja 2019
896 Wyświetleń

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 27. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy, w tym dwoje z Politechniki Lubelskiej: dr Lidia Bandura oraz dr inż. Maciej Szeląg.

Dr Lidia Bandura pracuje w Katedrze Geotechniki na Wydziale Budownictwa i Architektury. Główną tematyką jej zainteresowań naukowych są zeolity z popiołów lotnych i ich zastosowanie w inżynierii środowiska. Prowadzi badania z zakresu opracowania warunków procesu wytwarzania adsorbentów zeolitowych o różnych typach struktur z surowca odpadowego, jakim jest popiół lotny.

Dr inż. Maciej Szeląg zatrudniony jest w Katedrze Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i Architektury. Obszary jego działalności naukowo-badawczej koncentrują się na badaniu: zjawisk dotyczących procesów samoorganizacji struktury kompozytów na bazie spoiw wiążących, struktury kompozytów cementowych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu oraz wpływu obciążeń środowiskowych na trwałość kompozytów cementowych. Jest także specjalistą z zakresu nanotechnologii w inżynierii kompozytów cementowych.

Młodzi naukowcy otrzymają stypendium w wysokości 28 tys. zł na rok i mogą dowolnie nim dysponować. Ma ono wesprzeć ich finansowo w trudnych początkach kariery badawczej
i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. Mo
żna otrzymać je tylko raz.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych badaczy przed trzydziestką, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznymi, liczy już ponad 3 tys. osób.

Stypendia są przyznawane w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów. Laureaci konkursu 2019 zostali wyłonieni spośród 899 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi prawie 29 lat, a 60% nagrodzonych posiada stopień doktora (przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu w Polsce wynosi około 35 lat).

(Materiały Politechnika Lubelska)

Zostaw komentarz