fbpx

Światowy Dzień Mokradeł

17 marca 2022
735 Wyświetleń

25 marca br. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS obchodzony będzie Światowy Dzień Mokradeł. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 8.45 i jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką obszarów podmokłych. W bogatym programie znajdują się: wykłady, wystawy, konkursy i warsztaty.

Światowy Dzień Mokradeł to międzynarodowe wydarzenie obchodzone zwyczajowo 2 lutego, jednak z uwagi na pandemię jego obchody na UMCS zostały przesunięte na 25 marca. Święto to wypada w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej (Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego). Celem ustanowienia obchodów jest popularyzacja wiedzy na temat roli przyrodniczej mokradeł, a także ich ogromnego, choć często niedocenianego, znaczenia dla codziennego życia człowieka.

Komitet Naukowy wydarzenia stanowią wybitni specjaliści z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, posiadający dorobek naukowy związany z obszarami wodno-torfowiskowymi wschodniej Polski. Wśród organizatorów, poza pracownikami UMCS, są przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego.

Na program Światowego Dnia Mokradeł składają się ciekawe wykłady i warsztaty przybliżające rozmaite aspekty terenów podmokłych (od ochrony bagien, przez ich roślinność po możliwość zaprojektowania własnego mokradła) oraz niezwykłe wystawy fotografii, zarówno profesjonalistów (np. „Mozaika przyrodnicza Puszczy Kampinoskiej” czy „Lubelszczyzna pod znakiem łosia”) jak i entuzjastów-amatorów (laureatów konkursu fotograficznego „Rok na mokradłach”). Podczas wydarzenia odbędzie się również konkurs wiedzy o mokradłach z wykorzystaniem smartfonów.

Więcej: www.umcs.pl/pl/informacje-prasowe,4623,swiatowy-dzien-mokradel-na-umcs,114025.chtm

foto: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Zostaw komentarz