fbpx

Terminy zapisów do szkół podstawowych

4 lutego 2020
818 Wyświetleń
Znamy terminy zapisów do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 do klas ogólnodostępnych i integracyjnych.
  • Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem ruszą 1 kwietnia. Do 8 kwietnia rodzice mają czas na zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem. Dzieci zamieszkałe w danym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej. Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, nastąpi20 kwietnia o godz. 12:00.
  • Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły rozpocznie się 21 kwietnia i potrwa do 28 kwietnia. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami. Listy szkoły ogłoszą 30 kwietnia o godz. 12:00.
W dniach od 4 do 7 maja rodzice powinni potwierdzić w sekretariacie danej szkoły chęć podjęcia nauki przez dziecko w klasie I. 11 maja szkoły ogłoszą listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny – oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin. Więcej informacji o naborze na stronie internetowej lublin.eu.
Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne będą dostępne są na stronie: www.rekrutacja.sp.lublin.eu

UM Lublin

foto Pixabay

Zostaw komentarz