fbpx

Trwa nabór do konkursów z zakresu kultury i sztuki

6 stycznia 2021
510 Wyświetleń

Miasto Lublin prowadzi nabór do czterech konkursów z zakresu tworzenia i upowszechniania kultury oraz sztuki. Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swój udział do 11 stycznia.

– Zdajemy sobie sprawę, że trudno jest w czasie trwającej pandemii planować wydarzenia kulturalne. Forma stacjonarna wydarzeń jest aktualnie niemożliwa i nie wiemy kiedy ponownie spotkamy się na koncertach, spektaklach czy warsztatach. Mimo to, mamy nadzieję, że na ogłoszone konkursy wpłyną projekty, które będą mogły być realizowane w różnych formułach, także w wersji online lub hybrydowej. Tak, jak w roku ubiegłym będziemy na bieżąco reagować na sytuację, by wszystkie projekty, które otrzymają wsparcie finansowe, mogły zostać zrealizowane. Zależy nam na zapewnieniu mieszkańcom Lublina dostępu do możliwie pełnej oferty kulturalnej, a będzie to możliwe dzięki działaniom organizacji pozarządowych i zaangażowaniu animatorów kultury, którzy w tych podmiotach realizują swoje pasje – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Wnioski można składa w czterech ogłoszonych konkursach:

  • Miasto kultury 2021 – konkurs na realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkanek i mieszkańców Lublina. Na konkurs przeznaczona jest kwota 1 mln zł.
  • Miasto Kultury 2021-2023 – konkurs na  realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkanek i mieszkańców Lublina, których wykonanie planowane jest w okresie dłuższym niż rok. Na konkurs przeznaczona jest łącznie kwota 900 tys. zł (2021 – 300 tys. zł, 2022 – 300 tys. zł, 2023 – 300 tys. zł).
  • Dzielnice Kultury – realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę. Przedsięwzięcia mogą obejmować w szczególności działania z zakresu edukacji kulturalnej, integrujące mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo w kulturze, a także wzbogacenie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach. Na konkurs przeznaczona jest kwota 450 tys. zł.
  • Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych, czyli współprowadzenie portalu www.kultura.lublin.eu oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook – Lublin – Miasto Kultury. Na konkurs przeznaczona jest kwota 45 tys. zł. Jest to jednocześnie jedyny konkurs na powierzenie zadania, czyli bez konieczności posiadania wkładu własnego.

Oferty będą przyjmowane do 11 stycznia do godz. 15.30. Wnioski należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” oraz jednocześnie w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną, w sposób wskazany w ogłoszeniach. We wszystkich czterech konkursach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne, parafie i inne podmioty wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie lublin.eu.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz