fbpx

Trzy dekady dla rozwoju przemysłu

14 grudnia 2021
869 Wyświetleń

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100- procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Szeroki wachlarz instrumentów obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pomoc w realizacji przedsięwzięć, m. in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. Aktywnie wspiera także branże przemysłu 4.0, jak sektor kosmiczny czy gry video.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada wieloletnie doświadczenie i kompetencje, które na polskim rynku uznawane są za unikalne. Dzięki temu spółka wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, które pozwala dostrzec szanse biznesowe w obszarach postrzeganych jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne.

W ramach Grupy Polskiego funduszu rozwoju ARP S.A. współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

Z Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Beatą Janczak rozmawiał Piotr Nowacki.

Agencja Rozwoju Przemysłu, która powstała w 1991 roku aby restrukturyzować przedsiębiorstwa będące w złej sytuacji ekonomicznej po dobie przemian, teraz rozpoczęła działania o charakterze bardziej regionalnym. Państwo, jako Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP), działacie na lubelskim rynku od dwóch lat?

Tak, Agencja Rozwoju Przemysłu SA od trzydziestu lat jest partnerem biznesowym dla firm, które chcą się rozwijać. Jako agencja inwestujemy w sektory i technologie, które mają znaczący wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki. Staramy się wspierać innowacje produktowe i projekty, które są dzisiaj dla niej kluczowe. To pozwoliło nam zbudować doświadczenie i odpowiednią wiedzę, aby kadry Agencji Rozwoju Przemysłu mogły również lokalnie wspierać szeroko pojęty biznes. Ponad dwa lata temu zaczęliśmy otwierać Centra Obsługi Przedsiębiorców. Dzisiaj znajdujemy się w jednym z nich w Lublinie przy ul. Spokojnej 2. Ideą powstania Centrów było, aby eksperci i doświadczeni pracownicy byli bliżej lokalnie działających przedsiębiorców tak, aby na co dzień wspierać, informować o dostępnych instrumentach, pomagać w procesie wnioskowania o pożyczkę oraz uczestniczyć w działaniach realizowanych przez instytucje otoczenia biznesu.

Początkowe działania Agencji Rozwoju Przemysłu były skierowane do dużych przedsiębiorstw. Jakiego typu przedsiębiorców obecnie jesteście Państwo w stanie obsługiwać?

Współpraca z dużymi przedsiębiorstwami jest w dalszym ciągu realizowana, również z poziomu Centrów Obsługi Przedsiębiorców, Ofertę kierujemy do sektora MŚP, czyli do Małych i Średnich Przedsiębiorstw a także do dużych firm, zarówno w zakresie Tarczy Antykryzysowe jak i oferty standardowej.

Jakiego typu działania są to teraz? Na co może liczyć przedsiębiorca, który zgłasza się do Państwa?

W roku pandemicznym zostaliśmy operatorem Tarczy Antykryzysowej. W Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju objęliśmy swoimi instrumentami sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz dużych firm. Do nich skierowaliśmy zarówno ofertę pożyczek jak i finansowania leasingowego. Myślę, że najważniejsze w kompetencjach ARP jest to, że na bieżąco i bardzo szybko w okresie pandemii reagowaliśmy na potrzeby przedsiębiorców co do charakteru wsparcia oraz rodzaju instrumentu. Tworzyliśmy dogodne rozwiązania dla branży transportowej, gastronomicznej, hotelarskiej oraz turystycznej. Cały czas pamiętając o firmach o profilu produkcyjnym.

Czy te działania już zakończyły się czy nadal są w fazie realizacji?

Do tej pory udzieliliśmy finasowania na blisko 300 mln. Nadal zachęcamy przedsiębiorców do korzystania z naszych instrumentów, ponieważ środki finansowe w ramach Tarczy Antykryzysowej są nadal dostępne. Ustawa antycovidowa z dnia 31 marca 2020r., mówi tutaj o pomocy w finansowaniu aż do ustania skutków pandemii. Każdy przedsiębiorca, który odnotował spadek płynności w ostatnim czasie oraz spełnia warunki brzegowe do ubiegania się o finansowanie, może złożyć wniosek o instrument jaki potrzebuje aby przy pomocy tego wsparcia wrócić do płynności sprzed pandemii i móc dalej rozwijać się.

Konferencja 30-lecie ARP SA. Od lewej: Mateusz Berger Wiceprezes Zarządu ARP S.A., Paweł Kolczyński Wiceprezes Zarządu ARP S.A., Cezariusz Lesisz Prezes Zarządu ARP S.A. Przy mównicy redaktor Rzeczpospolitej, Marcin Piasecki.

Agencja Rozwoju Przemysłu była też w dużej mierze inicjatorem powstania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, w znacznej mierze pokrywającym się z dawnym Okręgiem Przemysłowym z okresu międzywojennego. Pierwszy Mielec i późniejsze. Czy działacie Państwo też na szerszym obszarze?

Tak, Agencja Rozwoju Przemysłu działa również poprzez Specjalne Strefy Ekonomiczne. W zakresie kompetencji Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie, które na co dzień pracuje dla województwa lubelskiego i podkarpackiego, współpracujemy z dwoma Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, czyli Specjalną Strefą Ekonomiczną Europark Mielec i Specjalną Strefą Ekonomiczną Europark Wisłosan w zakresie korzyści wynikających z decyzji strefowej jak również finansowania. Pozwala to przedsiębiorcom na uzyskanie optymalnych rozwiązań.

Na jakie cele posiadacie Państwo środki i w jakim zakresie jesteście w stanie wspierać przedsiębiorców?

Wcześniej wspomniana przeze mnie pomoc w finansowaniu w ramach Tarczy Antykryzysowej ma pomóc w powrocie do płynności sprzed pandemii, w utrzymaniu pracowników. W tych dwóch newralgicznych obszarach dedykujemy dla przedsiębiorców pożyczki: obrotową na finansowanie kapitału obrotowego oraz pożyczkę celową na wynagrodzenia. Wnioski o wspomniane wsparcie przedsiębiorcy mogą składać przez internet, za pomocą profilu zaufanego, nie wychodząc z domu.

Drugim znaczącym obszarem działalności jest finansowanie przedsiębiorców w regularnym prowadzeniu biznesu, w ramach oferty standardowej. Jeśli przedsiębiorca inwestuje lub potrzebuje środków obrotowych – mamy przygotowane instrumenty pożyczkowe, które wspierają inicjatywy tj. zakup nieruchomości, budowę hali czy magazynu, bądź zatowarowanie. Możemy wg oczekiwań, powiązać dwa rodzaje finansowania i wówczas ARP SA finansuje budowę hali, a ARP Leasing Sp. z o.o. sfinansuje zakup maszyn czy linii technologicznych.

Czy macie Państwo jeszcze innego typu środki wsparcia, np. bezzwrotne pożyczki w zakresie instrumentów finansowych?

ARP S.A. udziela finansowania na zasadach rynkowych. Pożyczki mają charakter pomocy zwrotnej. Nie ma umorzeń, to nie jest rodzaj subwencji czy dotacji.

Jak wysokie są to pożyczki?

Gdybyśmy dalej poruszali się w ramach Tarczy Antykryzysowej, to mówimy o finansowaniu od 800 tys. zł do 5 mln zł. Istotnym dla przedsiębiorców i wykorzystywanym – mogę to powiedzieć z perspektywy okresu pandemicznego – jest możliwość wykorzystania odroczenia w spłacie. W pożyczkach z pakietu Antycovidowego karencja w spłacie rat kapitałowych może wynosić nawet 15 miesięcy, więc widzimy, że ARP S.A. daje w samym instrumencie udogodnienia polegające na tym, że przedsiębiorca przez okres 15 miesięcy nie spłaca raty kapitałowej, czyli przekładając to na potrzeby w firmie, może te środki wykorzystać na inny cel, który jest w danym momencie priorytetowy. Jeżeli chodzi o ofertę standardową, również została zawarta karencja do 6 m-cy i jest chętnie wykorzystywana. Zakres wolumenowy w ramach oferty standardowej zaczyna się od 800 tys., a górną granicę wyznacza zdolność do spłaty zobowiązań finansowych, którą reprezentuje sam przedsiębiorca.

Czy są jakieś szczególne kierunki, których dotyczą Państwa pożyczki np. związane z nowymi technologiami, komputeryzacją itd.?

Mówimy tutaj o zakresie działalności Centrum Obsługi Przedsiębiorców, którego misją jest wsparcie w finansowaniu przedsiębiorców. Należy oczywiście pamiętać, że portfolio działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest bardzo szerokie i oczywiście mamy szereg rozwiązań dla przedsiębiorców ubiegających się np. o kredyty technologiczne, prowadzimy zaawansowane działania w obrębie Sieci Otwartych Innowacji oraz bardzo mocno wspieramy przemysł 4.0. Posiadamy spółkę ARP Games. Produkujemy autobusy elektryczne – Spółka ARP E-Vehicles Sp. z o.o., która uczestniczy w projekcie „Autobus elektryczny w każdej gminie”. Nie zapominamy o studentach, którzy mogą wziąć udział w konkursie o nagrodą Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską na tematy związane z profilem działalności ARP S.A. Konkurs ma na celu wzmacnianie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu oraz zaangażowanie w rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Jest skierowany do studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są jako członkowie zwyczajni w stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Porozmawiajmy o przemyśle 4.0. Z tego co wynika z raportów Siemensa, okazuje się, że w 2018 roku aż 60% przedsiębiorców w ogóle nie słyszało o tego rodzaju przemyśle. Jak to wygląda na terenie rynku lubelskiego? Czy jesteśmy regionem nastawionym na nowe technologie?

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa to zmiana sposobu działania firm, a co za tym idzie całej gospodarki. Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja prowadzą do poprawy efektywności i szybkości reakcji na zmieniające się potrzeby konsumentów.

Firmy, które się „cyfryzują”, oferują wyższą jakość przy niższych cenach, przejmują od konkurencji klientów, a następnie najlepszych pracowników, umacniając jeszcze bardziej swoją przewagę.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspiera rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Angażuje się w nowoczesne sektory przemysłu, takie jak gry wideo, technologie kosmiczne, automatyka czy robotyka. W ramach Akceleratora ARP Games, założonego wspólnie z Uniwersytetem Śląskim, zespoły młodych utalentowanych osób rozwijają gry wideo, które Akcelerator pomaga skomercjalizować. Powstała w cieszyńskim ARP Games gra „Weakless” zdobyła główną nagrodę w kategorii „Game Design” na festiwalu ANIWOW! w Pekinie.

Woj. lubelskie stoi przemysłem przetwórstwa spożywczego oraz owocowo – warzywnego Ta branża mocno wkroczyła na poziom przemysłu 4.0, który już w dużej mierze jest oparty na automatyzacji produkcji z nowoczesnym zapleczem badawczo-rozwojowym i ściśle z nim współpracującymi dostawcami najlepszych produktów lokalnych. Sądzę, iż pozostałe branże za chwilę podążą w tym kierunku, a finansowanie udzielone przez ARP S.A. pozwoli rozwijać kolejne obszary z wykorzystaniem nowych technologii przemysłowych.

Jak wiele przedsiębiorstw już uzyskało pomoc na terenie Lubelszczyzny. Czy może Pani przedstawić jakieś liczby czy kwoty, które dadzą nam obraz tego działania?

Centrum Obsługi Przedsiębiorców przy ul. Spokojnej 2 w Lublinie powstało w 2020 r. w marcu. To nie był łatwy okres również dla nas, ponieważ początki naszej działalności to praca zdalna i brak bezpośredniego
kontaktu, czyli tego, na czym mieliśmy oprzeć naszą współpracę. Pomimo trudności, które pandemia nałożyła na wszystkich, bardzo aktywnie uczestniczyliśmy w życiu lubelskiego biznesu, prowadząc dla przedsiębiorców liczne webinary. Bywały tygodnie, kiedy trzy razy dziennie łączyliśmy się z przedsiębiorcami na wspólnych wydarzeniach. Czasami pierwsze zaczynały się o 6.30. Do tego także spotkania online, czy uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach dedykowanych przedsiębiorcom. Wychodzę z założenia, że oferta instrumentów to jedno, a znajomość rynku, wiedza na temat tego co dzieje się u przedsiębiorców, czym żyją, jakie mają potrzeby i oczekiwania – to drugie. Dzięki temu nasze zamierzenia co do współpracy mogą być bardziej realne i dopasowane do oczekiwań przedsiębiorców. W tych utrudnionych warunkach udzielaliśmy finansowania, wspieraliśmy firmy, spotykaliśmy się z zarządami czy przedstawicielami firm i rozmawialiśmy o tym jaką pomoc możemy zastosować. Bardzo często ratowaliśmy sytuację poprzez finansowanie np. rozpoczętej inwestycji, udzielając finansowania obrotowego na zatowarowanie. Jak wiemy, pandemia utrudniła i spowolniła dostawy – słynne przerwane łańcuchy dostaw, które dotknęły w sposób widoczny wiele branż. Wobec zaistniałych sytuacji zagrożone zostały terminowe realizacje płatności. Wtedy z pomocą przychodzi faktoring, realizowany przez KUKE Finance. Wspomnę też o pożyczce na wynagrodzenia dla pracowników, szczególnie wykorzystywanej w gastronomii i hotelarstwie, by pracownicy zechcieli przeczekać ten trudny czas i mieli gwarancje powrotu do pracy po pandemii. Chciałabym dodać, iż wiele firm które na początku pandemii zwracały się do nas o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, dzisiaj ubiegają się u nas o finasowanie dla nowych inwestycji. To jest dla nas potwierdzenie, że dzięki naszym instrumentom firmy przetrwały trudny okres, podratowały swoją płynność, a dzisiaj kontynuują bądź rozpoczynają nowe inwestycje. Chodzi o dywersyfikację działalności. Przedsiębiorca, który zajmował jednym określonym działem produkcji, dzisiaj będzie dokładał drugą gałąź tak, aby w trudnym momencie zapewnić byt swojemu przedsiębiorstwu. By nie dać się zaskoczyć sytuacji przez nikogo niespodziewanej, niemożliwej do przewidzenia – „Czernemu Łabędziowi”. To określenie znane nauce od dawna.

Wrócę jeszcze do kwestii pożyczek adresowanych do przedsiębiorców. Czy są tylko dla firm, które już działają na rynku czy też dla nowo powstających firm?

Oferta Centrum Obsługi Przedsiębiorstw skierowana jest do podmiotów, które działają na rynku minimum dwa lata, prowadzą pełną księgowość, a ich roczne obroty przekraczają kwotę 4 mln. To ważne, ponieważ oceniamy perspektywicznie zdolność przedsiębiorcy do spłaty zobowiązania, w okresie nawet do 7 lat. Pamiętajmy jeszcze, że przedsiębiorcy zazwyczaj już korzystają z finansowania w innych instytucjach finansowych bądź w bankach, więc musimy wziąć to również pod uwagę.

Jakie Agencja Rozwoju Przemysłu stosuje formy zabezpieczeń, udzielając pożyczek?

Bazujemy na zabezpieczeniach materialnych, głównie tzw. „twardych” czyli zastaw lub hipoteka. W ramach tego zabezpieczenia jest kilka opcji. Należy dodać, iż od tego roku jesteśmy operatorem Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego i mamy dla przedsiębiorców, zarówno w ramach Tarczy Antykryzysowej jak i finansowania standardowego – gwarancję portfelową. Ważne tu jest, że ARP S.A. ponosi koszty tej gwarancji, tym samym jest to instrument bezpłatny dla przedsiębiorcy. Stanowi to rodzaj pomocy publicznej. Jeśli przedsiębiorca nie może z jakiegoś powodu przedstawić twardego zabezpieczenia, np. wartość posiadanej nieruchomości wynosi 50% wnioskowanej pożyczki, to wtedy gwarancja EFG zabezpieczy pozostałe 70%. Jak łatwo policzyć, oczekujemy zabezpieczenia do poziomu 120% wartości rynkowej.

Rozmawiamy głównie o przedsiębiorcach, natomiast wiem, że Agencja Rozwoju Przemysłu jest też mecenasem kultury, bo macie Państwo w swoim portfolio takie inwestycje jak zamek w Krasiczynie czy też w Baranowie Sandomierskim.

ARP S.A. dba o historię. 30 czerwca 2014 r założyła fundację Pro Arte Et Historia, której rolą jest opieka nad zabytkami, ochrona dóbr kultury i sztuki, ochrona środowiska i wsparcie turystyki i krajoznawstwa. Fundacja wzięła w swój zarząd dwa zespoły zamkowo – pałacowe w Krasiczynie i Baranowie Sandomierskim. Dzięki działalności ARP obiekty zostały odnowione i dzisiaj są dostępne dla każdego z nas. Bardzo często odbywają się tam m.in. spotkania dla przedsiębiorców. Takim sztandarowym wydarzeniem, już cyklicznym, które odbyło się na Zamku w Baranowie Sandomierskim, jest Biznes Mikser. Bardzo ciekawe, inspirujące spotkanie, na które z całej Polski zapraszani są przedsiębiorcy z różnych obszarów działalności. Konwencja tego wydarzenia przewiduje możliwość przedstawienia swojej firmy, porozmawiania, a także sformułowania oczekiwań co do tego, jakiej firmy współpracującej szuka uczestnik. Formuła jest bardzo zwarta, szybka i konkretna i daje niesamowite efekty w postaci nawiązania relacji biznesowych.

W zamku odbywają się rożnego rodzaju wystawy, pokazy. Dla gości dostępna jest też część hotelowa. Należy podkreślić przede wszystkim, że zamek to wspaniały obiekt z pięknymi ogrodami. Wkład Agencji pozwolił przywrócić temu zabytkowi jego historyczny charakter.

Województwo lubelskie jest na pewno specyficzne jeżeli chodzi o przemysł. Jakie są Państwa, jako Centrum Obsługi Przedsiębiorstw pomysły na przyszłość i czy je już realizujecie?

Chcielibyśmy dotrzeć do branży przemysłowej. Oczywiście jesteśmy w regionie Polski, który nie może pochwalić się dużą ilością czy wielkością firm z tego zakresu. Dopasowujemy strukturę transakcji do przedsiębiorcy, do jego wielkości i oczekiwań oraz sposobu funkcjonowania na naszym terenie. Chciałabym podkreślić bardzo elastyczne podejście do przedsiębiorcy reprezentowane przez ARP S.A. Z ponad 20 – letniego doświadczenia w branży finansowej, również pracy w wielu korporacjach finansowych, znam ten mechanizm czysto liczbowy, wyliczeniowy, schematyczny. Natomiast to co mogę prezentować w ARP S.A. to bardzo indywidualne podejście. Staramy się rozmawiać z każdym przedsiębiorcą. Zwłaszcza w okresie pandemicznym, to ważne aby słuchać przedsiębiorcy, nie tylko w czasie przygotowywania instrumentu, ale również świadczyć pomoc czy wsparcie przy składania wniosku i realizowaniu finalnie ustaleń dotyczących transakcji. Powyższe to zadania dla Centrów Obsługi Przedsiębiorców, których jest w Polsce łącznie 7.

Czyli będąc przedsiębiorcą, dzwonię do Państwa, mówiąc, że mam taki i taki pomysł i Państwo staracie się pomóc w zakresie proceduralnym?

Dokładnie tak to się odbywa. Zaczyna się zawsze od pomysłu przedsiębiorcy, dotyczącego inwestycji lub potrzeb bieżących dla prowadzenia biznesu. Życzymy wszystkim naszym przedsiębiorcom, aby to były pomysły pro rozwojowe, a nie służące jedynie przetrwaniu pandemii. Na spotkaniu z przedsiębiorcą ja i mój zespół staramy się dowiedzieć jak najwięcej o firmie, projekcie w zakresie inwestycji, czy potrzeb na finansowanie tak, aby optymalnie dopasować instrument, a mamy ich wiele, również w ramach finansowania leasingowego przez ARP Leasing Sp. z o.o.

Wszystkich zainteresowanych ofertą instrumentów finansowych zapraszam do siedziby ARP S.A. Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie przy ul. Spokojnej 2. oraz na naszą stronę www.arp.pl, www.arp-tarcza.pl

Jesteśmy również dostępni w mediach społecznościowych:

https://pl.linkedin.com/company/agencja-rozwoju-przemyslu-s-a

https://pl-pl.facebook.com/arpsa/

Beata Małgorzata Janczak, MBA, Dyr. Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Motto którym kieruje się w życiu i pracy: „Najtrudniejsza jest decyzja o działaniu, reszta to tylko wytrwałość” Amelia Earhart
Od ponad 20 lat związana z sektorem finansowym. Prawnik z wykształcenia i pasji. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży oraz zarządzaniu. Nie obce są jej również rekrutacja czy coaching. Ciągle w procesie samorozwoju, obecnie w trakcie studiów podyplomowych DBA.w sprzedaży oraz zarządzaniu. Nie obce są jej również rekrutacja czy coaching. Ciągle w procesie samorozwoju, obecnie w trakcie studiów podyplomowych DBA.

foto Natalia Wierzbicka

Zostaw komentarz