fbpx

Usługa asystenta osobistego – wsparcie osób z niepełnosprawnościami

5 listopada 2020
360 Wyświetleń

Osoby z niepełnosprawnością będące mieszkańcami Lublina od 8 lat korzystają z usług asystenckich, które mają na celu poprawę jakości funkcjonowania w życiu społecznym i wspieranie w codziennych czynnościach. W bieżącym roku, tą formą pomocy Miasto Lublin objęło jeszcze większą grupę potrzebujących.

‒ Stale rozwijamy działania wspierające aktywność i samodzielność mieszkańców z niepełnosprawnościami stosownie do zapotrzebowania. Epidemia koronawirusa jest wyzwaniem dla wszystkich i w każdym obszarze życia społecznego. W tej kryzysowej sytuacji z jeszcze większym zaangażowaniem wsłuchujemy się w głosy osób ze szczególnymi potrzebami. Wiele usług, które były świadczone dotychczas w standardowy sposób, musi przyjąć inne formy, dostosowane do zasad izolacji i potrzeb. W elastyczny sposób, ale zawsze z pełną empatią i profesjonalizmem do powierzonych zadań, podchodzą także lubelskie organizacje pozarządowe, które są realizatorami usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością. W tym roku obejmują one tą formą wsparcia 250 osób. Pomoc jaką świadczą asystenci, w tym wyjątkowym czasie epidemii, często wykracza poza określony zakres usług, co wspieramy i za co jako samorząd dziękujemy – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Pozyskanie przez Miasto Lublin znaczących środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, oprócz finansowania tego zadania ze środków własnych, pozwoliło na świadczenie usług asystenckich większej niż dotąd liczbie potrzebujących. Program, podobnie jak realizowane od wielu lat w Lublinie usługi, ma za zadanie wspierać osoby niepełnosprawne w różnych codziennych czynnościach, takich jak:

  • wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe itp.)
  • wyjście, powrót oraz/lub dojazdy na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
  • zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
  • załatwianie spraw urzędowych
  • nawiązanie kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
  • korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Z uwagi na to, że sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie części z tych czynności, realizatorzy usług, w ścisłej współpracy z ich odbiorcami, elastycznie podchodzą do świadczonych obowiązków i zabezpieczają najważniejsze potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dbając jednocześnie o ich bezpieczeństwo i zdrowie.

W roku 2020 usługa asystenta osoby niepełnosprawnej na zlecenie Miasta Lublin realizowana jest przez cztery podmioty: Fundacja Fuga Mundi, Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubelski, Stowarzyszenie Synergia, Fundacja Szlachetne Zdrowie.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz