WAŻNE
Koniec sezonu – owce do domu (Październik 11, 2019 2:25 pm)
75. lat Państwowego Muzeum na Majdanku (Październik 11, 2019 12:31 pm)
Stulecie praw wyborczych dla Polek (Październik 11, 2019 12:17 pm)
Dłonie, które tańczą wokół głowy (Październik 11, 2019 9:22 am)

Ustawa krajobrazowa, czyli wielkie porządki

13 października 2015
Komentarze wyłączone
349 Wyświetleń

Reklama 222 11 września w życie weszła ustawa krajobrazowa, służąca uporządkowaniu i określeniu zasad obecności reklam w przestrzeni publicznej. Ustawa, zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, ma pomóc samorządowcom w radzeniu sobie z ładem przestrzennym. Zdefiniowano w niej pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego, krajobrazu priorytetowego. Nakłada też m.in. obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego; mają być w nim zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych. Dla tych obszarów sejmik województwa ma mieć możliwość ustalania norm dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnego stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury. Ponadto wprowadza kary za nielegalne reklamy, które będą wynosić czterdziestokrotność opłat reklamowych ustalanych przez gminy. Ustawa daje samorządom możliwość uchwalenia lokalnego kodeksu reklamowego, w którym określone zostaną zasady sytuowania m.in. nośników reklam. W teorii założenia te brzmią klarownie, natomiast egzamin praktyczny z przestrzegania ustawy już w październiku. (abc)

Foto pod

Komenatrze zostały zablokowane