fbpx

W Lubliniance o biznesie

14 maja 2014
Komentarze wyłączone
717 Wyświetleń

nowe logoPrezes Business Centre Club Marek Goliszewski spotkał się z członkami Loży Lubelskiej oraz lubelskimi przedsiębiorcami. Spotkanie dotyczyło spraw, które utrudniają funkcjonowanie w biznesie. Chodzi tu zwłaszcza o nadmierną fiskalizację, problemy deregulacji w działalności gospodarczej, rozwiązania prawne dotyczące systemu zamówień publicznych i o negatywne skutki kierowania się kryterium najniższej ceny, co przekłada się na niską jakość całych inwestycji. Podczas spotkania skrytykowano elementy systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, m.in. rozpowszechnione zjawisko nieprawidłowego korzystania ze świadczeń w KRUS. Dyskusja dotyczyła m.in. tzw. kontrolowanych upadłości oraz kwestii związanych z rentownością i przejrzystością prawną, wzorem państw zachodnich, przy okazji angażowania się biznesu w działalność sportową. Spotkanie odbyło się w tradycyjnym miejscu spotkań Loży Lubelskiej – Grand Hotelu „Lublinianka”, miejscu symbolicznym, bo wzniesionym na przełomie XIX i XX w. jako siedziba najważniejszej wówczas w Lublinie organizacji gospodarczej – Kasy Przemysłowców Lubelskich. Oby owe genius loci i poszczególne wątki spotkania miały wpływ na wiążące decyzje w biznesie. (pod)

 

 

Komenatrze zostały zablokowane