fbpx

W MNwL: Debata online na temat dziedzictwa archeologicznego

22 maja 2023
234 Wyświetleń

Debata ekspertów i amatorów na temat strategii ochrony, cyfryzacji i popularyzacji zabytków i stanowisk archeologicznych w Polsce, Norwegii i sąsiadujących krajach Europy Wschodniej zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Lublinie, przy współpracy z Fundacją Polska Debatuje odbędzie się 25 maja (czwartek), godzina 17.00-19.00.

Information in English about the debate available at: https://zamek-lublin.pl/debata-archeo/

Opiniotwórcze dyskusje nad ważnymi problemami znaczenia dziedzictwa kulturowego i potrzebą jego ochrony prowadzone w formie konferencji, warsztatów i debat są jednymi z istotnych działań w projekcie „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo“, który jest realizowany dzięki dofinansowaniu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Projekt podejmuje różnorodne zadania na płaszczyźnie interdyscyplinarnego zarządzania dziedzictwem kulturowym, w tym wymiany wiedzy na temat digitalizacji 3D zabytków kultury materialnej i wykorzystania tej dokumentacji dla ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego.

W debacie na temat strategii ochrony, cyfryzacji i popularyzacji zabytków i stanowisk archeologicznych w Polsce, Norwegii i sąsiadujących krajach Europy Wschodniej udział wezmą badacze, muzealnicy, konserwatorzy, a także osoby amatorsko zajmujące się poszukiwaniem zabytków. Szczególnie istotna będzie wymiana poglądów na temat skuteczności polityki ochrony dziedzictwa w Polsce i Norwegii oraz w Ukrainie. Wśród tematów do debaty znajdą się kwestie związane z: dostępnością danych o stanowiskach archeologicznych, działalnością poszukiwaczy-amatorów oraz jej konsekwencjami, digitalizacją dziedzictwa archeologicznego oraz badań ratowniczych stanowisk archeologicznych.

Debata odbędzie się w formule online (na platformie zoom) i będzie nagrywana, a następnie opublikowana w formie podcastu, który udostępniony zostanie szerokiej grupie odbiorców. Na profilu facebookowym prowadzona będzie transmisja na żywo. Po debacie powstanie także publikacja podsumowująca, w której znajdą się opinie zaproszonych gości.

Link do debaty: https://us02web.zoom.us/j/84942555998pwd=dElPY2JxdzZ0WFd1Ry8yYzltc013Zz09

Debata przeprowadzona zostanie przy współpracy z Fundacją Polska Debatuje https://www.facebook.com/polskadebatuje

W debacie wezmą udział eksperci:

Bartłomiej Bartecki – absolwent studiów archeologicznych w Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 roku do chwili obecnej dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Inicjator oraz założyciel Masłomęckiego Stowarzyszenia “Wioska Gotów”, zajmującego się popularyzacją archeologicznego dziedzictwa regionu hrubieszowskiego. Współautor projektu budowy skansenu archeologicznego oraz Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego – Laboratorium Historiae Gothorum w Wiosce Gotów w Masłomęczu. Organizator wydarzeń plenerowych oraz koordynator wielu projektów, publikacji i wystaw z zakresu popularyzacji archeologii. Propagator współpracy środowisk naukowych z grupami detektorystycznymi oraz z przypadkowymi odkrywcami.

Valeriia Korniienko – przedstawicielka władz miasta Włodzimierz Wołyński, Ukraina, odpowiedzialna między innymi za realizację międzynarodowego projektu transgranicznego dotyczącego ochrony i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego pt. „Gocki Szlak: wspólna historyczna podróż w przeszłość”.

Steinar Kristensen – archeolog, absolwent Uniwersytetu w Oslo. Posiada duże doświadczenie w badaniach wykopaliskowych. W ostatnich latach szczególną uwagę poświęcał cyfrowej dokumentacji badań terenowych. Późniejsze działania obejmują infrastrukturalny projekt z zakresu cyfrowej dokumentacji wykopalisk archeologicznych w całej Norwegii. Jest zaangażowany w projekty badawcze jako specjalista GIS oraz w obywatelski program naukowy w Muzeum Historii Kultury Uniwersytetu w Oslo.

Łukasz Miechowicz, dr – archeolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się archeologią średniowiecza i okresu nowożytnego, metodyką badań archeologicznych oraz dokumentacji zabytków, zwłaszcza tzw. nowymi technologiami. Kierownik misji archeologicznej w Chodliku IAE PAN. Poza Polską uczestniczy w projektach badawczych na Bliskim Wschodzie oraz w Grecji. W 2023 roku został społecznym opiekunem zabytków archeologicznych w powiecie opolskim (lubelskim).

Radosław Nowek – reprezentujący Stowarzyszenie Historyczne „Pasja”. Regionalista, pasjonat historii, poszukiwacz amator od 1986 roku. Współpracuje z wieloma podmiotami zajmującymi się dziedzictwem kulturowym zachodniej części Lubelszczyzny: muzeami, izbami pamięci, archeologami, władzami miast i gmin. Z zawodu inżynier branży wodociągowej. Obecnie pracuje jako dyrektor zakładu gospodarki komunalnej w Stąporkowie.

Marte Spangen, PhD –  Profesor nadzwyczajna archeologii w Muzeum Historii Kultury w Oslo. Poprzednio profesor nadzwyczajna archeologii w Norweskim Uniwersytecie Arktycznym. Specjalizuje się w archeologii Sammów. Zanim uzyskała doktorat na Uniwersytecie Sztokholmskim, zdobyła szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym w różnych częściach Norwegii. W latach 2018-2019 zainicjowała i opublikowała pierwszy w Norwegii podcast archeologiczny. Obecnie koncentruje się na znaleziskach pozyskanych przy użyciu wykrywaczy metali oraz współpracy z poszukiwaczami. Jest również członkiem grupy roboczej opracowującej obywatelski program naukowy w MHK.  Zasiada obecnie w zarządzie Medieval Europe Research Community (MERC).

Agnieszka Stachyra – absolwentka archeologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2000 roku zawodowo związana z konserwatorstwem archeologicznym i ochroną dziedzictwa kulturowego. W latach 2008 – 2019 r. pracowała jako specjalista do spraw badań archeologicznych i dziedzictwa zagrożonego przy budowie dróg w lubelskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od 2020 roku kieruje Wydziałem Zabytków Archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie. Zajmuje się zagadnieniami konserwatorstwa archeologicznego w zakresie prawnym i metodycznym, m.in. związanymi z ewidencją stanowisk archeologicznych i ich ochroną przed zniszczeniem, wydawaniem pozwoleń na badania archeologiczne i poszukiwania zabytków oraz kontrolą prawidłowości ich prowadzenia, przekazywaniem ruchomych zabytków archeologicznych do muzeów, oraz popularyzacją ochrony dziedzictwa kulturowego.

Moderatorzy w debacie:

Moderator: Gabriela Manista

Prawniczka, doktorantka w Katedrze Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych na Sorbonie. Obecnie pracuje w Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Jej praca akademicka koncentruje się na dziedzictwie cyfrowym i otwartym dostępie do nauki. W latach 2019-2022 była w Zarządzie Fundacji Debata Polska, prowadząc wiele projektów z muzeami i instytucjami kultury w Polsce.

Drugi Moderator: Konrad Kiljan

Badacz komunikacji w Katedrze Antropologii Mediów Uniwersytetu Warszawskiego i New Ethos Lab Politechniki Warszawskiej. Konrad analizuje mechanizmy perswazyjne w komunikacji politycznej i biznesowej, łącząc teorie retoryczne z metodami obliczeniowymi, w tym technikami przetwarzania języka wspomaganymi Sztuczną Inteligencją. Prezes Pracowni Zmiany, w latach 2018-2022 Prezes Fundacji Polska Debatuje, lider projektów edukacyjnych International Debate Education Association.

Zostaw komentarz