fbpx

Wielkanocne Haiwki u grekokatolików

24 kwietnia 2018
1 380 Wyświetleń

To dawny zwyczaj, który jest obecny do dziś w różnych regionach Ukrainy i Białorusi. Haiwki, jahiłki, hahiłky – tradycyjne wiosenne pieśni i zabawy, które były wykonywane obok cerkwi w czasie Wielkanocy. W lubelskiej cerkwi greckokatolickiej, która znajduje się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, w drugą niedzielę po Wielkanocy po raz kolejny została zorganizowana ta wiosenno-wielkanocna zabawa. Tradycyjne pieśni głównie traktują o przyrodzie i jej przebudzeniu, i tym, co symbolizuje ciągłość życia. Jedną z najbardziej znanych haiwek jest Werbowaja doszczeczka, czyli Wierzbna deseczka, którą w XIX wieku na Pokuciu spisał Oskar Kolberg, a która w XX wieku zabrzmiała w filmie Serhija Paradżanowa „Cienie zapomnianych przodków”. W Lublinie pod cerkwią greckokatolicką tej pieśni towarzyszyła gra, polegająca na tworzeniu mostku z rąk uczestników i przechodzeniu przez niego. Dawniej był to zwyczaj panien, który symbolizował przejście ze stanu panieńskiego do życia rodzinnego. (Mariana Kril)

Foto Maksym Kashenkov

Zostaw komentarz