fbpx

XXIX Wyprawa Polarna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen

30 kwietnia 2020
1 052 Wyświetleń

W tym roku po raz XXIX odbędzie się Wyprawa Polarna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen. Akcja odbędzie się między 20 czerwca, a 6 sierpnia 2020 roku.

Spritsbergen pod kierownictwem dr inż. Sary Lehmann-Konera, podbijać będzie młody, interdyscyplinarnym zespół badawczy – prowadzący badania z zakresu, hydrochemii, hydrologii, klimatologii, geomorfologii i glacjologii w okolicach Polskiej Stacji Polarnej UMCSu Calypsobyen.

Badania mają na celu poszerzenie wiedzy na temat wpływu zmian klimatycznych oraz transportu zanieczyszczeń na duże odległości w atmosferze na środowisko Arktyki.

W trakcie wyprawy zostanie zrealizowany projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATINA_3. Projekt dotyczy zmienności hydrochemii wód powierzchniowych oraz podziemnych w małej zlewni niezlodowaconej Potoku Renifer pod wpływem zmian hydrometeorologicznych.

Inne badania zespołu będą prowadzona na obszarze NW Ziemii Wedel Jarlsberg Land. Dr hab. Waldemar Kociuba oraz dr Grzegorz Gajek zbadają zmiany geomorfologiczne jakie zachodzą na tym terenie w wyniku topnienia lodowców oraz rozmarzania wieloletniej zmarzliny. Dr Łukasz Franczak będzie się zajmował zjawiskami hydrologicznymi w zlewniach zlodowaconych i niezlodowaconych tego rejonu. Natomiast dr Mateusz Dobek podejmie się prowadzeniu obserwacji meteorologicznych w różnych punktach obszaru. Dodatkowo Dr Kamil Nowiński z Uniwersytetu Gdańskiego pobierze znaczną ilość próbek wody do analiz chemicznych.

Na podstawie badań wykonanych we współpracy z Profesor Żanetą Polkowską z Politechniki Gdańskiej UMCS będzie w stanie określić wpływ zjawisk powiązanych ze zmianami klimatycznymi (np. długotrwałe susze lub intensywne opady deszczu) na pojawianie się i transport zanieczyszczeń transgranicznych w wodach powierzchniowych Arktyki. Biorąc pod uwagę tragiczną sytuację na świecie i ograniczenie
emisji zanieczyszczeń z obszarów Eurazji, tegoroczne wyniki analiz chemicznych mogą być unikalne w historii dotychczasowych badań.

Materiały dr inż. Sara Lehmann-Konera

Zostaw komentarz