fbpx

Zawód w praktyce

8 listopada 2019
534 Wyświetleń

W 21 zawodach mogą kształcić się lubelscy uczniowie szkół zawodowych. Nowy projekt przygotuje ich do pracy w lubelskim przemyśle. Zdobędą wiedzę o najnowszych technologiach, uzyskają uprawnienia do pracy, a także wsparcie praktyków. Współpraca szkół i przemysłu wskaże, jak skutecznie szkolić nowe kadry. Uniwersalny model Miasto wdroży w kluczowych dla lokalnego przemysłu zawodach technicznych: mechanik, mechatronik, elektryk, elektronik, spedytor oraz logistyk, a po zakończeniu projektu w pozostałych.

Miasto Lublin wspólnie z Fundacją Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa dostosuje kształcenie w szkołach zawodowych do wymagań pracodawców z branży przemysłowej. Uczniowie z Zespołów Szkół Elektronicznych, Energetycznych, Transportowo-Komunikacyjnych, a także Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego część zajęć spędzą w lubelskich firmach: ABM Greiffenberger, SIPMA, TEWA Temperature Sensors, SIGMA, Elektromontaż Lublin czy Lubelli.

– Od lat budujemy szeroką ofertę szkół zawodowych odpowiadającą potrzebom rynku pracy, jak i zainteresowań młodzieży. Aktywnie pozyskujemy środki europejskie na realizację projektów oświatowych, współpracując z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi. Wysokiej jakości kształcenie jest priorytetem miasta, dlatego mam nadzieję, że czteroletni projekt wprowadzi na stałe obecność pracodawców w szkołach, a uczniów w zakładach przemysłowych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina.

List intencyjny Miasta Lublin z Fundacją Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa (Koordynatorem Klastra) w sprawie nawiązania współpracy na rzecz lepszego dostosowania kształcenia zawodowego w Lublinie dla potrzeb lokalnego rynku pracy, to pierwszy krok do realizacji wspólnego projektu. Miasto chce aplikować o pozyskanie środków duńskiej fundacji na dofinansowanie tych działań.

Oferujemy w Lublinie różnorodną ofertę edukacyjną, kształcenie odbywa się w 21 spośród 32 branż wyodrębnionych przez najnowszą klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego. W szkołach ogólnodostępnych uczniowie zdobywają kwalifikacje w 49 zawodach. Zależy nam na promocji szkolnictwa zawodowego i zmianę jego społecznego postrzegania – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania.

Wsparcie dla szkół będzie planowane co roku i obejmie 3-letni okres współpracy z partnerem biznesowym. Corocznie oceniany i modyfikowany grant umożliwi stopniowe zwiększanie zaangażowania firm i szkół we współpracę oraz pozwoli na finansowanie najbardziej efektywnych form wsparcia uczniów, rekomendowanych przez pracodawców.

Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, jako reprezentant lubelskiego środowiska przemysłowego, przygotowuje przyszłe kadry do pracy w zawodzie oraz profesjonalizuje współpracę w tym zakresie. Jako praktycy biznesowi wiemy, jak ważna jest jakość kształcenia. Korzystając z najnowszych technologii przemysłowych oraz doświadczenia specjalistów podniesiemy umiejętności oraz kwalifikacje absolwentów szkół technicznych przygotowując ich do wejścia na rynek pracy. Liczymy na to, że negatywny stereotyp dotyczący szkolnictwa zawodowego zostanie zniwelowany i przekona, że w Lublinie istnieje wysoko rozwinięty przemysł, w którym z sukcesem można rozwijać swoją karierę zawodową – mówi Robert Bronisz, Prezes Zarządu Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa.

Istotną zmianą wprowadzoną w ramach projektu jest m. in. zsynchronizowanie staży zawodowych i praktyk, co zwiększy obecność uczniów w zakładach produkcyjnych. Inne formy współpracy to m. in.: mentoring pod okiem praktyków, którzy osiągnęli sukces w biznesie, zajęcia z zastosowania najnowszych technologii w zakładach produkcyjnych, szkolenia pozwalające uzyskać kwalifikacje i uprawnienia wykraczające poza standardowy program nauczania czy modyfikacja programów nauczania. Poza umiejętnościami zawodowymi uczniowie skorzystają z „Akademii Kompetencji Przyszłości”, gdzie nauczą się innowacyjnego i krytycznego myślenia czy rozwiązywania zagadnień problemowych, a także zdobędą umiejętności społeczne, takie jak umiejętność pracy w grupie czy bycia liderem. Dodatkowo, nauczyciele skorzystają z nowoczesnych aplikacji do diagnozowania predyspozycji zawodowych.

Dzięki cyklicznym wizytom uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz ich rodziców w zakładach produkcyjnych, wzrośnie świadomość na temat dokonywanych wyborów edukacyjnych oraz planowania przyszłej ścieżki kariery. Zmianom tym towarzyszyć będzie wzrost nakładów na doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych pozyskanych ze środków UE. Zaangażowanie pracodawców złagodzi nasilający się problem niewystarczającej liczby nauczycieli zawodu mających doświadczenie z zakładach produkcyjnych. Praktycznym działaniem zaplanowanym w projekcie jest możliwość nabywania uprawnień pedagogicznych oraz ukończenie kursu metodyki nauczania zawodu przez pracowników firm. Zaplanowana kampania promocyjno-informacyjna ma zmienić postrzeganie szkolnictwa zawodowego, a także podnieść świadomość mieszkańców na temat lokalnego przemysłu.

Dotychczas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w okresie programowania 2014-2020 Miasto Lublin otrzymało dofinansowanie na realizację 7 projektów wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego oraz wzmacniających kompetencje kluczowe wśród uczniów. Wartość projektów ogółem wynosi ponad 36 mln zł, w tym wartość 2 projektów infrastrukturalnych ponad 14 mln zł oraz 5 projektów nieinwestycyjnych o wartości blisko 22 mln zł. (Materiały UM Lublin)

Zostaw komentarz