fbpx

Zmiana warty w ACK UMCS Chatka Żaka

15 września 2020
1 232 Wyświetleń

Pełniącym obowiązki Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie została Izabela Pastuszko.

– Chatka Żaka będzie instytucją, która zapraszając studentów do działań w obszarach kultury i sztuki, da im szansę na rozwój i poszerzanie horyzontów. Dlatego naszym nowym hasłem przewodnim jest: DESIGN YOURSELF, zaprojektuj siebie w Chatce – podkreśla Izabela Pastuszko, p.o. Dyrektora ACK UMCS Chatka Żaka.

23 października podczas koncertu inaugurującego rok akademicki 2020/2021 poznamy strategię rozwoju Chatki Żaka, opartą na 55-letniej tradycji, a jednocześnie odpowiadającą potrzebom współczesnych studentów. Podczas uroczystości nowa szefowa placówki zaprezentuje również sześć nowych linii programowych kierowanych przez ekspertów, pracowników naukowych UMCS. Kluczowym elementem nowej Chatki Żaka będą też media akademickie.

Izabela Pastuszko jest prawnikiem i historykiem sztuki (absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Warszawskiego), doktorantką w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UMCS, gdzie przygotowuje pracę doktorską z zakresu historii architektury i antropologii miasta o tytule „Późny modernizm w Lublinie. Między ideami a praktyką”. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe dla Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorka monografii „Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Pomysłodawczyni i założycielka Lubelskiej Agory Modernizmu. Twórczyni festiwalu Lubelskie Dni Modernizmu. W swojej zawodowej działalności związana była z Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Członek Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autorka publikacji naukowych i artykułów w prasie dotyczących powojennej spuścizny architektonicznej miasta Lublina. Brała udział w licznych projektach edukacyjnych popularyzujących architekturę i urbanistykę, prowadząc m.in. architektoniczne spacery dla mieszkańców oraz otwarte wykłady dotyczące problematyki przestrzeni. W 2015 weszła w skład zespołu kuratorskiego, który opracował i wyprodukował wystawę „(A)Symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum” pokazaną w Muzeum Lubelskim w Lublinie.

W swojej działalności zawodowej skupiała się na poszukiwaniu form powszechnej edukacji oraz wspieraniu badań z zakresu architektury i przestrzenni, pełniąc od stycznia 2018 r. do kwietnia 2019 r. obowiązki Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Jest również pomysłodawcą i pełnomocnikiem Rektora UMCS ds. Forum Kultury Studenckiej, projektu mającego na celu określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej i akademickich centrów kultury oraz stworzenie portalu internetowego sieciującego te jednostki.

foto Agnieszka Dudek

Zostaw komentarz