fbpx

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Lublin

13 marca 2020
1 794 Wyświetleń
W związku z zagrożeniem koronawirusem, informujemy o istotnych zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Lublin , w szczególności w zakresie załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji oraz organizacji pracy.
Urząd Miasta Lublin czasowo zawiesza nakładanie kar za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Kary nie będą naliczane osobom, którym 30-dniowe terminy do załatwienia spraw upływają od 12 marca 2020 r. do odwołania .
Sprawy z zakresu działania Referatu Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Komunikacji, takie jak: rejestracja pojazdu, rejestracja czasowa pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu , można załatwiać za pośrednictwem [ https://www.esp.pwpw.pl/?isLogin=0  | elektronicznej skrzynki podawczej PWPW ] . Jednocześnie istnieje możliwość składania wniosków zgłoszenia zbycia/nabycia w formie elektronicznej (skrzynka podawcza [ https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta  | ePUAP ] ) lub korespondencyjnie na adres Urzędu.
Za pośrednictwem korespondencji pocztowej można również załatwić sprawy takie jak wydanie zaświadczenia lub wyrejestrowanie pojazdu . Osoby, które czekają na odbiór stałego dowodu rejestracyjnego , proszone są o przesłanie pozwolenia czasowego na adres Wydziału Komunikacji , ul. Czechowska 19a, 20-072 Lublin . D ecyzj e o rejestracji pojazd ów wraz z dowodami rejestracyjnymi wys yłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez Państwa adres.
Od poniedziałku (16 marca) aż do odwołania nastąpi zmiana godzin pracy – Urząd będzie czynny dla klientów w godz. 7.30-15.30, z wyjątkiem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który w poniedziałki będzie czynny w godz. 9.00-17.00, oraz Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych, który będzie czynny w godz. 8.00-16.00.
Jednocześnie, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, prosi się o ograniczenie wizyt w Urzędzie, w tym w Biurach Obsługi Mieszkańców. Rekomendujemy załatwianie spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną ( infolinia 81 466 1000 ). Przypominamy również o możliwości korzystania z [ https://plip.lublin.eu/plip/index.php?t=466  | Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP ] . Od poniedziałku (16 marca) do odwołania będą nieczynne punkty przy ul. Wojciecha Żywnego 8 i ul. Władysława Jagiełły 10 . Pozostałe BOM-y pozostają otwarte. Również od poniedziałku (16 marca) zostanie zablokowany system kolejkowy Q-Matic . Skargi, wnioski i petycje można składać tylko elektronicznie bądź za pomocą operatora pocztowego. Osobiście – tylko w sprawach niecierpiących zwłoki.
Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Prosimy o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych. (Materiały UM Lublin)

Zostaw komentarz