fbpx
WAŻNE
IKEA inwestuje pół miliarda złotych (20 lutego, 2024 4:43 pm)
LPEC podsumowuje rok 2023. (20 lutego, 2024 4:38 pm)
Ile kosztuje wynajęcie billboardu w Lublinie? (30 stycznia, 2024 11:30 pm)
Lublin – mieszkania na sprzedaż (16 stycznia, 2024 7:09 pm)
Wyjątkowy Jarmark na Rybnej (15 grudnia, 2023 3:38 pm)

10 lat Puław na Giełdzie Papierów Wartościowych

6 listopada 2015
Komentarze wyłączone
1 205 Wyświetleń

222 Puławskie Azoty zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych dokładnie 10 lat temu – 19 października 2005 roku. W ręce inwestorów trafiło wówczas 29% akcji „Puław”. Z oferty publicznej Spółka pozyskała blisko 300 mln zł. które zostały przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie dalszego rozwoju Spółki. Poziom inwestycji zaplanowanych wówczas opiewał na ok. 700 mln. zł. W ciągu 10 lat od debiutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (jak nazywa się Spółka od 2013 roku) nakłady inwestycyjne wyniosły prawie 2,1 mld zł.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych były również środki własne, generowane w toku bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Zysk netto wypracowany w okresie ostatniej dekady to blisko 2,4 mld zł. Ponad 900 mln zł z tego zysku powędrowało w postaci dywidendy do akcjonariuszy puławskiej Spółki. Strategia rozwoju z jaką Spółka weszła na warszawski parkiet ukierunkowana była głównie na wzmacnianie rynkowej pozycji firmy, zwiększenie mocy wytwórczych w strategicznych produktach oraz poszerzenie palety produkcyjnej. Za wprowadzeniem akcji Spółki na giełdę optowały wszystkie cztery działające wówczas w puławskich zakładach związki zawodowe. Ówczesny Prezes Zarządu, Zygmunt Kwiatkowski tak widział cele dla Spółki, która rozpoczęła nowy okres swojej działalności.

111– Obecnie mamy etap, w którym powinny być wykonane prace dla utrzymania odpowiednio wysokiego poziomu efektywności ekonomicznej funkcjonowania firmy. Osiągamy dziś dobre i bardzo dobre wyniki. Mamy parametry, które pozwalają nam porównywać się ze światowymi potentatami przemysłu chemicznego. Ważnym jest utrzymanie tego poziomu, również po to, by zachować odpowiednie bezpieczeństwo zatrudnienia w Zakładach Azotowych „Puławy”. To będzie utwierdzać inwestorów w przekonaniu, że jesteśmy w długiej perspektywie czasowej firmą wydajną, przynosząca odpowiedni poziom zwrotu z kapitału.

W ramach realizacji powyższej strategii w kolejnych latach jako pierwsza zakończona została budowa instalacji MRU, która zwiększyła o ponad 4 tys. ton/rok zdolności produkcyjne kompleksu melaminowego. Ważnym elementem była też budowa instalacji do odsiarczania spalin, która przyczyniła się do radykalnej redukcji emisji dwutlenku siarki i jednocześnie stworzyła możliwość uzyskiwania dodatkowego produktu nawozowego – siarczanu amonu. Produkt ten wpisał się w koncepcję uruchomienia produkcji nowych nawozów z dodatkiem siarki, w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego. A inwestycje w segment nawozowy były także elementem planu inwestycyjnego, z jakim Spółka wchodziła na warszawski parkiet.

Oddany właśnie do użytku Nowy Kompleks NawozowyZmodernizowano instalacje amoniakalne w Zakładzie Amoniaku I i w Zakładzie Nawozów, ograniczając energochłonność procesu produkcji oraz poprawiając pewność ruchową instalacji. W zakładzie kaprolaktamu zmodernizowano proces produkcji kwasu siarkowego oraz siarczanu amonu i cykloheksanonu. Wybudowano nową instalację demineralizacji wody. W Zakładowej Elektrociepłowni zrealizowano modernizację turbozespołu oraz węzłów ciepłowniczych dla miasta. Dokonano przebudowy kotła nr 2. A z działań służących ochronie środowiska (oprócz wspomnianej instalacji odsiarczania spalin) zmodernizowano trzy elektrofiltry kotłów EC.

Marian Rybak, Prezes Grupy Azoty Puławy od 2013 rokuNa pewno ważnym elementem debiutu giełdowego były nieodpłatne akcje dla pracowników (zgodnie z przepisami do 15%). 1 lutego 2006 roku Ministerstwo Skarbu dokonało sprzedaży akcji Zakładów Azotowych „Puławy” SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co uruchomiło proces przydziału nieodpłatnych akcji uprawnionym pracownikom ZA „Puławy” SA. Do rąk ok. 6 tysięcy uprawnionych pracowników (ówczesnych i byłych) trafiło ustawowe do 15% akcji, co w tym przypadku oznaczało ponad 2 miliony akcji. Podstawowym kryterium trafienia na listę uprawnionych był fakt zatrudnienia w Zakładach w dniu komercjalizacji – czyli 1 września 1992 r. W zależności od długości stażu pracy pracownicy, byli pracownicy, bądź spadkobiercy pracowników ZA „Puławy” otrzymali nieodpłatnie od 12 do 447 akcji. Największą grupę (ok. 45%) stanowili pracownicy uprawnieni do nabycia maksymalnej liczby akcji.

Tak zwane „akcje pracownicze” można było sprzedać najwcześniej po dwóch latach od dnia zbycia akcji przez MSP – tj. od 1 lutego 2008 r. Kurs akcji ZA „Puławy” SA 1 lutego 2006 roku wynosił 65 zł, a 1 lutego 2008 roku 117 zł. Tym samym wartość pakietu 447 akcji wynosiła wówczas ponad 52 tys. złotych.

Cena akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w ofercie publicznej wyniosła 54 zł. Na koniec pierwszego notowania walory „Puław” wycenione zostały na 51 złotych i 10 groszy. Dziś cena Spółki przekracza 160 złotych. Najwyższy historyczne kurs miał miejsce 3 grudnia 2013 roku kiedy jedną akcję Spółki wyceniono na zamknięciu notowań na 195,50 zł. Z kolei najniższy kurs zanotowano 3 lutego 2009 roku i było to jedynie 38 zł.

Pawel Jarczewski, obecnie prezes Grupy Azoty, zarządzał puławskimi Azotami w latach 2008-2013Spółka uzyskała w okresie minionych 10 lat ok. 150 rekomendacji analitycznych w tym zdecydowana większość to pozytywne rekomendacje. Pierwsze wyceny analityków publikowane na początku 2006 roku. oscylowały od 58-73 zł. Rekomendacje z 2015 roku wyceniają walory Grupy Azoty PUŁAWY na ponad 200 złotych. Puławska spółka notowana była w kilku indeksach: indeksie średnich spółek WIGm40, indeksie branżowym WIG-Chemia oraz w indeksie spółek dywidendowych WIG-div. Obecnie Grupa Azoty PUŁAWY, której dominującym udziałowcem jest Grupa Azoty posiadająca blisko 96% akcji, ma zbyt mało akcji w obrocie i jest notowana w segmencie „Pozostałe”. Niemniej wciąż cieszy się uznaniem analityków.

Eksperci Parkietu wytypowali na IV kwartał 2015 roku kilkanaście spółek, które powinny dać zarobić inwestorom. W tym gronie znalazła się Grupa Azoty PUŁAWY. Gazeta Giełdy „Parkiet” zwraca uwagę, że wycena PUŁAW w tym roku systematycznie idzie w górę. Zdaniem ekspertów z DM Banku BPS kurs ma jeszcze potencjał wzrostowy, dlatego zdecydowali się oni na dodanie spółki do portfela. Ich zdaniem Spółce sprzyjają niskie ceny surowców oraz rozwój produkcji mocznika. Zwracają też uwagę na mocną pozycję gotówkową i brak zadłużenia.

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. to firma znana z inwestycji. Duża w tym zasługa obecnego Prezesa Grupy Azoty – Pawła Jarczewskiego, który obejmując w 2008 r. stanowisko szefa „Puław” planował uczynić naszą Spółkę wielkim placem budowy. Miałem przyjemność nadzorować w tym Zarządzie kolejne wielkie projekty inwestycyjne: „Tlenownia -Amoniak-Mocznik” i „Nowy Kompleks Nawozowy”. Aktualnie rozpoczęliśmy program inwestycyjny zakreślony do 2021 roku z budżetem 2,2 mld zł. „Puławy” bardzo zmieniły się przez tę dekadę. Zyskały nowe instalacje, wyśrubowały wiele standardów zarządzania, zyskały wizerunkowo i społecznie – konkluduje Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY – Marian Rybak.

foto Daniel Mróz, archiwum

Komenatrze zostały zablokowane