fbpx

Przydatne dla Seniorów numery telefonów

21 grudnia 2020
469 Wyświetleń

KTO:„Korpus Wsparcia Seniora”/ DLA KOGO: osoby 70+, samotnych, niekorzystających z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych/ POMOC: wsparcie w codziennych obowiązkach/ KONTAKT: 22 505 11 11

KTO: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie – usługi realizowane przez wolontariuszy/ DLA KOGO: Seniorzy/ POMOC: Codzienne obowiązki np. zrobienie i dostarczenie zakupów, wykupienie leków, wyprowadzenie psa. Koszt zakupów pokrywa Senior (gotówką na podstawie przedstawionych paragonów)/ KONTAKT: 81 466 53 31, 81 466 53 30, 882 431 094

KTO: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie/ DLA KOGO: osoby bez możliwości samodzielnego przygotowania obiadu, z dochodem nieprzekraczającym kwoty 1051,5 zł w przypadku osób samotnych, a 792 zł na osobę w rodzinie w przypadku rodziny/ POMOC: gorący posiłek wydawany w punktach gastronomicznych zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta/ KONTAKT: 81 466 53 00

KTO: Koordynator ds. wsparcia i pomocy dla osób starszych/ DLA KOGO: Seniorzy/ POMOC: reagowanie na najistotniejsze potrzeby i koordynacja działań w zakresie adekwatnego wsparcia/ KONTAKT: 661 555 104; pon. – piąt. w godz. 7.30-16.00

KTO: Pracownicy Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych/ DLA KOGO: Seniorzy/ POMOC: działania aktywizujące społecznie i poprawiające jakość życia osób starszych/ KONTAKT: 81 466 30 50; od pon do piąt. w godz. 7.30 – 15.30

KTO: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów/ DLA KOGO: Seniorzy/ POMOC: monitorowanie i diagnozowanie potrzeb, wsparcie w trudnych sytuacjach, poszukiwanie optymalnych rozwiązań/ KONTAKT: 697 620 669; pon. – piąt. w godz. 8.00 – 20.00

KTO: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie/ DLA KOGO: Podopieczni ZOW/ POMOC: monitorowanie na bieżąco sytuacji podopiecznych, posiłki dowożone do miejsca zamieszkania oraz usługi opiekuńcze, wspierające w codziennym funkcjonowaniu/ KONTAKT: 81 466 55 60; 81 466 55 61; 81 466 55 62; 81 466 55 63, pon. – piąt., w godz. 7.00 -15.00

Informacja na temat dostępności usługi teleopieki w postaci tzw. opasek życia: 539 867 635

Usługa Tele 60+ wyłącznie dla Seniorów: 81 46 66 999; pon. – piąt., w godz. 17.00 – 20.00

Całodobowy dyżur psychologiczny (Telefon Zaufania): 733 588 900

Dyżur psychologiczny: 733 588 600; pon. – piąt., w godz. 7.00 – 19.00

Urząd Miasta Lublin, Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych
ul. St. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, e-mail: wips@lublin.eu, tel. 81 466 30 50

Zostaw komentarz