fbpx

Lublin ma pięć nowych pomników przyrody

21 grudnia 2020
441 Wyświetleń

Pięć okazałych drzew w Lublinie otrzymało status pomnika przyrody. Są to: kłęk amerykański, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, klon pospolity oraz grusza pospolita. Drzewa spełniają kryteria uznania za pomnik przyrody pod względem obwodów pni oraz odznaczają się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Ponadto, objęty ochroną kłęk amerykański stanowi cenny okaz ze względu na przynależność gatunkową. Aby drzewo mogło być uznane za pomnik przyrody, musi spełnić wiele warunków z zakresu wartości drzewa. Dotyczą one m.in. częstotliwości jego występowania na danym obszarze czy wielkości obwodu mierzonego na wysokości właściwej dla danego gatunku, w zależności od tego, czy dany gatunek zaliczany jest do drzew szybko czy wolnorosnących.

Każdy pomnik przyrody po ustanowieniu otrzymuje kartę pomnikową, w której ujęte są specjalne obowiązujące dla niego obostrzenia. Dla drzew jest to m.in. zakaz wykonywania prac ziemnych w obrębie korony oraz umieszczania różnych obiektów np. tablic, plakatów. Miasto, po ustanowieniu pomnika przyrody jest zobowiązane również do jego ochrony tj. pielęgnacji i leczenia, nawet jeśli dane drzewo znajduje się na nieruchomości osoby prywatnej, przedsiębiorstwa czy spółdzielni. Nowe pomniki przyrody w Lublinie:

  • kłęk amerykański (obwód pnia 245 cm), rosnący w dzielnicy Śródmieście na terenie Przedszkola nr 28 przy ul. Kruczej (własność miasta),
  • lipa drobnolistna (obwód pnia 444 cm), rosnąca w dzielnicy Wieniawa na pl. Teatralnym (własność Województwa Lubelskiego),
  • dąb szypułkowy (obwód pnia 312 cm), rosnący na Rurach Bonifraterskich przy ul. Jana Pawła II (własność Skarbu Państwa),
  • klon pospolity (obwód pnia 354 cm), rosnący na Osiedlu LSM przy ul. Głębokiej (własność miasta),
  • grusza pospolita (obwód pnia 279 cm), rosnący w Zemborzycach Kościelnych II, na terenie dzierżawionym przez MOSiR „Bystrzyca” (własność miasta).

Po zmianach przyjętych na sesji Rady Miasta, aktualnie w Lublinie znajdują się 63 pomniki przyrody. Są to zarówno pojedyncze drzewa, grupy drzew, jak i całe szpalery (łącznie 249 drzew) oraz murawa kserotermiczna z rzadką roślinnością stepową o powierzchni ok. 0,05 ha w rejonie ul. Pliszczyńskiej.

Źródło: Biuro Prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz