fbpx

3,5 mln na projekty z kultury i sztuki

17 lutego 2021
436 Wyświetleń

Miasto Lublin rozstrzygnęło trzy konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki. W związku z licznymi ofertami i ich wysokim poziomem zwiększono wysokość środków finansowych, przewidzianych na dotacje. Łącznie na ten cel przekazano niemal 3,5 mln zł, a wsparcie otrzyma ponad 120 zgłoszonych projektów.

 Mimo stanu epidemii i niepewności dotyczących możliwości organizacji wydarzeń w warunkach zmieniających się obostrzeń, stowarzyszenia, fundacje i inne uprawnione podmioty, nie boją się wyzwań i przedstawiły w konkursach liczne i bardzo ciekawe projekty. Staraliśmy się sprostać tym oczekiwaniom, dlatego uruchomiliśmy dodatkowe środki finansowe, zwiększając kwoty wskazane w ogłoszeniach konkursowych. W przypadku zadania Miasto Kultury są to wszystkie środki, jakimi Wydział Kultury dysponuje w budżecie, nie będzie zatem następnego konkursu i możliwości korzystania z uproszczonej procedury przewidzianej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli ubiegania się o dotacje w wysokości do 10 tys. zł. Przewidujemy natomiast przeprowadzenie jeszcze dwóch konkursów na projekty realizowane w ramach Dzielnic Kultury. Jeden z nich będzie dotyczył dzielnic, w których nie będzie działań realizowanych w ramach projektów, które otrzymają dofinansowanie w rozstrzygniętym konkursie, zakres drugiego zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i możliwości organizacji wydarzeń plenerowych i Akcji Lato w mieście – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W konkursie Dzielnice Kultury ocenie merytorycznej poddano 58 ofert z łączną kwotą oczekiwanych dotacji w wysokości ponad 1,4 mln zł. Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej środki przeznaczone do rozdysponowania w konkursie zostały zwiększone o 150 tys. zł. Przyznano dotacje na realizację 42 projektów, w 20 dzielnicach Lublina. Łączna kwota przyznanych dotacji to 600 tys. zł.

W konkursie Miasto Kultury w 2021 r. ocenie merytorycznej poddano 115 ofert z łączną kwotą oczekiwanych dotacji w wysokości ponad 3,8 mln zł. Środki przeznaczone do rozdysponowania w konkursie zostały zwiększone o 110 tys. zł, przyznano dotacje na realizację 62 projektów, na łączną kwotę 1,11 mln zł.

W konkursie “Miasto Kultury w latach 2021-2023” ocenie merytorycznej poddano 24 oferty. Łączna kwota oczekiwanych dotacji na każdy rok przekraczała 1 mln zł. Po uwzględnieniu rekomendacji komisji konkursowej środki na realizację zadań zostały zwiększone odpowiednio o 220 tys. zł, 300 tys. zł i 287 tys. zł. Dotację otrzyma 18 projektów, a łączna kwota przyznanych im dotacji wyniesie w roku 2021 – 520 tys. zł, 2022 – 600 tys. zł, a w 2023 – 587 tys. zł.

W styczniu został także rozstrzygnięty konkurs dotyczący obsługi miejskiego systemu informacji kulturalnej. Wyłoniony podmiot otrzyma kwotę 45 tys. zł.

Łącznie Miasto Lublin przeznaczyło na 123 nowe projekty konkursowe blisko 3,5 mln zł, w tym na rok 2021 ponad 2,27 mln zł, 2022 – 600 tys. zł i 2023 – 587 tys. zł.

Przypominamy również, że w wyniku konkursu na realizację zadania Miasta Kultury w latach 2019-2021 w 2021 r. realizowanych będzie także 13 projektów rozpoczętych w 2019 r, na łączną kwotę 275 tys. zł.

Szczegółowe informacje o zwycięskich projektach znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.

Źródło: Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz