fbpx

Akcja protestacyjna w lubelskiej oświacie

5 kwietnia 2019
767 Wyświetleń
Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektorów lubelskich szkół i placówek, przystąpienie do akcji protestacyjnej, w dniu 8 kwietnia, zadeklarowało 110 lubelskich placówek oświatowych.Jeśli rozmowy związkowców z rządem nie przyniosą kompromisu i dojedzie do strajku, w poniedziałek 8 kwietnia, Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin będzie przyjmował zgłoszenia od dyrektorów placówek, w których jest problem z zapewnieniem opieki i o potrzebie zorganizowania dodatkowego wsparcia.Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla 155 szkół i placówek oświatowych. W tych jednostkach zatrudnionych jest blisko 6 tysięcy nauczycieli i 3 tysiące pracowników niepedagogicznych. W szkołach na terenie Lublina uczy się ponad 52 tysiące uczniów i wychowanków.

Deklaracje szkół i placówek wyrażone w referendum o przystąpieniu do strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r.

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza
 5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka
 6. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta
 7. Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego
 8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza
 9. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II
 10. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina
 11. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja
 12. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
 13. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego
 14. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
 15. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich
 16. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego
 17. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori
 18. Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
 19. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza
 20. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
 21. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich
 22. Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
 23. Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
 24. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego
 25. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza
 26. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
 27. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego
 28. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 29. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 30. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego
 31. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
 32. Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego
 33. Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
 34. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II
 35. Szkoła Podstawowa nr 52 im Marii Konopnickiej
 36. Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego
 37. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26
 38. Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
 39. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
 40. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego
 41. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
 42. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
 43. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
 44. VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
 45. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej
 46. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
 47. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 48. XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. “Zapora”
 49. XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego
 50. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta
 51. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 52. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich
 53. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
 54. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
 55. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
 56. Zespół Szkół nr 6
 57. Zespół Szkół nr 11
 58. Zespół Szkół nr 12
 59. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
 60. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 61. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga
 62. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów
 63. Zespół Szkół Elektronicznych
 64. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego
 65. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki
 66. Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta
 67. Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego
 68. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
 69. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 70. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
 71. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej
 72. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II
 73. Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”
 74. Bursa Szkolna nr 2
 75. Bursa Szkolna nr 3
 76. Bursa Szkolna nr 5
 77. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
 78. Zespół Poradni nr 3
 79. Przedszkole nr 2 w Lublinie
 80. Przedszkole nr 4 w Lublinie
 81. Przedszkole nr 5 w Lublinie
 82. Przedszkole nr 9 w Lublinie
 83. Przedszkole nr 10 w Lublinie
 84. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
 85. Przedszkole nr 13 w Lublinie
 86. Przedszkole nr 18 w Lublinie
 87. Przedszkole nr 19 w Lublinie
 88. Przedszkole nr 28 w Lublinie
 89. Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka
 90. Przedszkole nr 34 w Lublinie
 91. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36
 92. Przedszkole nr 37 w Lublinie
 93. Przedszkole Integracyjne nr 40
 94. Przedszkole nr 42 w Lublinie
 95. Przedszkole nr 45 w Lublinie
 96. Przedszkole nr 46 w Lublinie
 97. Przedszkole nr 48 w Lublinie
 98. Przedszkole nr 50 w Lublinie
 99. Przedszkole nr 57 w Lublinie
 100. Przedszkole nr 58 w Lublinie
 101. Przedszkole nr 59 w Lublinie
 102. Przedszkole nr 63 w Lublinie
 103. Przedszkole nr 66 w Lublinie
 104. Przedszkole nr 69 w Lublinie
 105. Przedszkole nr 72 w Lublinie
 106. Przedszkole nr 73 w Lublinie
 107. Przedszkole nr 76 w Lublinie
 108. Przedszkole nr 77 w Lublinie
 109. Przedszkole nr 78 w Lublinie
 110. Przedszkole nr 79 w Lublinie

Zostaw komentarz