fbpx

Aneks do umowy ws. Dworca Metropolitalnego w Lublinie podpisany

23 kwietnia 2021
740 Wyświetleń

Dzisiaj, 23 kwietnia, podpisany został aneks do umowy ws. Dworca Metropolitalnego w Lublinie. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania w projekcie pn. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o blisko 5 mln złotych. Wartość projektu wyniesie teraz blisko 299 mln złotych, z czego 178,5 mln złotych stanowią środki unijne. Aneks podpisali Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Marszałek Jarosław Stawiarski podkreślił, że tam gdzie liczy się dobro ogółu, nie można przyjmować innej postawy niż chęć wzajemnej pomocy i współpraca. Prezydent Krzysztof Żuk zaakcentował wagę wsparcia jakie otrzymał ze strony Marszałka Województwa Lubelskiego, zaznaczając, że jest ono tym istotniejsze, że Dworzec Metropolitalny, jak każda inwestycja, na pewno zaskoczy dodatkowymi kosztami. Uspokoił jednocześnie, że na te nieprzewidziane wydatki są przede wszystkim zabezpieczone środki kredytowe.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Wszystkim zależy na tym, by dworzec powstał jak najszybciej, ponieważ Lublin od dawna czekał na kompleksowe rozwiązanie w zakresie różnych rodzajów transportu. Inwestycja powstanie między ul. Młyńską, Gazową i Dworcową. Pasażerowie będą mogli bez problemów przesiadać się z komunikacji miejskiej do lokalnej, międzywojewódzkiej czy międzynarodowej, a także z autobusów do pociągów czy odwrotnie. Takie rozwiązanie pomoże mieszkańcom, którzy skorzystają z niego jadąc do pracy domu, szkoły czy uczelni oraz przyjezdnym, którzy docenią łatwość przemieszczania się po często nowym nowym dla nich terenie. Turystyka, na której rozwój od dłuższego czasu położony jest nacisk, wiążąca się z możliwością łatwego dostępu do pełnej oferty kulturalnej, niezaprzeczalnie odniesie duże korzyści ze zintegrowania transportu w Lublinie.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Anna Brzyska, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Budowa Dworca Metropolitalnego to największa inwestycja ostatnich lat w Lublinie. Jest to projekt strategiczny, złożony w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zakończenie realizacji przewidziane jest na lipiec 2021 roku.

(ann)

Zostaw komentarz