fbpx

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym 1831

26 listopada 2021
1 114 Wyświetleń

Dział Historii i Kultury Regionu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zorganizował wystawę czasową pt. „Szlak korpusu gen. Jana Kantego Sierawskiego. Bitwa pod Kazimierzem Dolnym 1831” poświęconą bohaterom bitwy pod Kazimierzem Dolnym, która rozegrała się 18 kwietnia 1831 roku. Wystawa prezentowana jest w siedzibie Działu Historii i Kultury Regionu przy ul. Podzamcze 20 we dworze z Gościeradowa. Ekspozycja jak też wyznakowanie pieszego szlaku z przewodnikiem zostały zrealizowane w ramach projektu „Upamiętnienie 190. rocznicy bitwy pod Kazimierzem Dolnym”. Kuratorem wystawy jest dr Marcin Wawerski, Kierownik Działu Historii i Kultury Regionu. Jeszcze jutro, 27 listopada o godz. 13.30., można wziąć udział w oprowadzaniu kuratorskim. Ekspozycja czynna będzie do kwietnia przyszłego roku. Natomiast jeszcze do 30 listopada można zwiedzać ją bezpłatnie w dniach od czwartku do poniedziałku.

Jak wyglądał przebieg bitwy

W bitwie pod Kazimierzem starły się ze sobą liczące po około 7000 żołnierzy: korpus powstańczy gen. Jana Kantego Sierawskiego i korpus rosyjski gen. Cypriana Kreutza. Bitwa pod Kazimierzem Dolnym była apogeum krótkiej kampanii korpusu Sierawskiego na prawym brzegu Wisły, zapoczątkowanej potyczkami pod Babinem i Bełżycami. Poprzedziła ją pięciogodzinna krwawa bitwa pod Wronowem i wyczerpujący blisko czterdziestokilometrowy marsz z Wronowa przez Opole i Karczmiska do Kazimierza. Bitwa pod Kazimierzem zakończyła się klęską, dużymi stratami w zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Zginął bohaterski ppłk. Juliusz Małachowski, do niewoli rosyjskiej dostali się powstańcy na czele z mjr. Stanisławem Krzesimowskim i mjr. Michałem Sakowskim oraz mjr. Janem Nepomucenem Wielhorskim, mężnie osłaniający przeprawę i odwrót resztek korpusu do Puław. Łączne straty korpusu z trzech dni walk były szacowane na około 2200 żołnierzy. Była to pierwsza tak duża przegrana wojsk powstańczych, która zachwiała wiarą w zwycięstwo powstania. Waleczność młodego, niedoświadczonego wojska mogła, mimo to, mieć wpływ na opóźnienie ofensywy armii rosyjskiej feldmarszałka gen. Iwana Dybicza na Warszawę. Pokazała męstwo i determinację Polaków w walce o wolność.

Co można zobaczyć na wystawie

O tamtych wydarzeniach i ich bohaterach opowiada wystawa Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym prezentowana w siedzibie Działu Historii i Kultury Regionu przy ul. Podzamcze 20 we dworze z Gościeradowa. Na wystawie prezentowane są eksponaty ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, Muzeum Zamojskich w Zamościu oraz ze zbiorów prywatnych Marcina Zdrojewskiego i innych kolekcjonerskich. Eksponowane są ryciny, uzbrojenie i umundurowanie z elementami wyposażenia, meble, numizmaty.

Ścieżka dydaktyczna

Istotnym elementem wystawy jest 21 plansz przygotowanych i przeznaczonych docelowo na ścieżkę dydaktyczną na trasę oznakowanego przez PTTK pieszego szlaku historycznego powstańców listopadowych korpusu gen. Jana Sierawskiego. Szlak prowadzi z Babina przez Bełżyce, Wronów, Opole Lubelskie, Karczmiska do Kazimierza Dolnego. Plansze dydaktyczne przybliżają przebieg działań zbrojnych korpusu, formacje wojskowe, a także sylwetki uczestników i bohaterów walk, zawierają też krótkie opisy miejscowości, przez które prowadzi szlak oraz prezentują mapę i plan Kazimierza Dolnego z przebiegiem szlaku. Do wystawy i szlaku przygotowany został „Przewodnik po szlaku historycznym powstańców listopadowych korpusu gen. Jana Kantego Sierawskiego”. Niektóre teksty na plansze zostały zaopatrzone w tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Więcej: mnkd.pl/exhibition/szlak-korpusu-gen-jana-kantego-sierawskiego-bitwa-pod-kazimierzem-dolnym-1831/

foto Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Zostaw komentarz