fbpx

Blisko 13 mln zł na wsparcie mieszkańców ze szczególnymi potrzebami

12 maja 2021
516 Wyświetleń

W tym roku Miasto Lublin przeznaczy blisko 13 mln zł na wsparcie mieszkańców Lublina z niepełnosprawnościami . Środki pozyskane z PFRON trafią do mieszkańców w formie indywidualnej pomocy oraz zostaną przeznaczone na realizację programu Aktywny Samorząd. Wykorzystane będą także do wsparcia organizacji pozarządowych , jak również projektów aktywizacji zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Jednym z głównych celów strategicznych Miasta Lublin jest zapewnienie mieszkańcom z niepełnosprawnościami dostępności do różnych sfer funkcjonowania w lokalnej społeczności zarówno w wymiarze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, rekreacyjnym, jak i kulturalnym. Dzięki środkom pozyskanym z PFRON mamy możliwość szerszego realizowania działań na rzecz mieszkańców ze szczególnymi potrzebami

– mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Wnioski o dofinansowania działań na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych, barier w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych , sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością przyjmowane są w trybie ciągłym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Miasto Lublin w marcu bieżącego roku rozpoczęło realizację kolejnej edycji programu Aktywny Samorząd, finansowanego ze środków PFRON. Jest to program mający na celu zmniejszenie, bądź też wyeliminowanie barier ograniczających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami przede wszystkim w wymiarze zawodowym oraz w dostępie do edukacji. W ramach programu można m.in. uzyskać pomoc finansową na kurs prawa jazdy kat. B, zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakup komputera i specjalistycznego oprogramowania, czy też zapewnienie opieki nad dzieckiem na czas pracy zawodowej.

Wnioski o dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd (dotyczących Modułu I, czyli likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową ) przyjmowane są przez MOPR do 31 sierpnia.

Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne najwłaściwszą formą złożenia dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie jest dostarczenie ich:

  • do pojemników na korespondencję zlokalizowanych przy ul. Diamentowej 2
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Diamentowa 2, 20- 447 Lublin.

Wnioski dotyczące dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w ramach programu Aktywny Samorząd można składać również elektronicznie poprzez platformę [ https://sow.pfron.org.pl/  | System Obsługi Wsparcia ] prowadzoną przez PFRON.
Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej [http://www.mopr.lublin.eu/?id=poradnik/pomoc_osobom_niepelnosprawnym | mopr.lublin.eu ]. Z pracownikami MOPR można się kontaktować telefonicznie pod numerami telefonów: 81 466 53 96 ,81 466 53 97 w godzinach: 7.00-13.00 i 13.30

Izolda Boguta

Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz