fbpx

Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA dla kierunku chemia na UMCS

14 grudnia 2020
453 Wyświetleń

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” kierunkowi chemia prowadzonemu na Wydziale Chemii UMCS (studia I i II stopnia).

PKA przyznała w tym roku Certyfikat Doskonałości Kształcenia 15 uczelniom wyższym w Polsce, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest jedyną lubelską uczelnią, która została w ten sposób nagrodzona.

Certyfikat Doskonałości Kształcenia stanowi bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ świadczy o osiągnięciu wysokiego poziomu kształcenia na danym kierunku, a jego otrzymanie wiąże się z pozytywną oceną programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów oraz absolwentów.

Jednym z najistotniejszych kryteriów oceny kierunków studiów przez PKA jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i jej wpływ na konstruowanie, realizację oraz doskonalenie programu studiów. Za ten aspekt wyróżniony został kierunek chemia na UMCS-ie. Wydział Chemii prowadzi intensywną współpracę z podmiotami naukowymi i gospodarczymi jako środowiskiem potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów. Jest ona realizowana z udziałem studentów Wydziału Chemii w postaci praktyk studenckich, prac licencjackich i magisterskich oraz specjalistycznych badań w ramach pozyskanych grantów naukowych.

Co więcej, w 2012 r. powołana została Rada Interesariuszy Zewnętrznych, której członkowie wywodzą się z różnych instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego i czynnie wspierają rozwój dydaktyczny i naukowy Wydziału Chemii oraz promują jego osiągnięcia. Celem tej współpracy jest m.in.:
– konsultowanie i opiniowanie planów kształcenia, programów nauczania oraz zakładanych efektów uczenia się w aspekcie oczekiwanej sylwetki absolwenta studiów,
– pomoc w opracowywaniu materiałów dydaktycznych opartych na przykładach z praktyki gospodarczej,
– wspieranie studentów wydziału w pozyskiwaniu miejsc praktyk i staży,
– współpraca w zakresie ustalania tematyki prac dyplomowych i doktorskich,
– organizowanie przez wydział studiów podyplomowych, kursów i szkoleń na zamówienie pracodawców.
 
W RIZ uczestniczą również pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, których opinia była szczególnie istotna przy konstruowaniu treści nauczania na specjalności chemia kryminalistyczna. Ponadto Wydział Chemii współpracuje również z firmami i przedsiębiorstwami z woj. lubelskiego zajmującymi się problematyką światłowodową, takimi jak Optronik Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., InPhoTech, SIM Spółka inżynierów Sp. z o.o., FIBRAIN Sp. z o.o., BitStream Sp. z o. o., Solveris Sp z o.o., czy Lanex Sp. z o.o. W 2019 r. podpisana został nowa umowa z firmą Exatel, polskim operatorem telekomunikacyjnym oraz dostawcą usług teleinformatycznych (ICT) i cyberbezpieczeństwa. Współpraca dotyczyć będzie prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Wydział Chemii może się zatem pochwalić znaczącymi osiągnięciami na polu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które wyraźnie przekładają się na jakość kształcenia studentów. Niezwykle cieszy fakt, że z tego powodu PKA doceniła i wyróżniła naszą uczelnię.

Warto również dodać, że Wydział Chemii UMCS, nieprzerwanie od 2017 r., posiada przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A, oznaczającą bardzo dobry poziom badań naukowych i przygotowania do nauczania chemii jako dyscypliny naukowej. Kategoria A wynika z kompleksowej oceny jednostek naukowych (zwanej popularnie „parametryzacją”) dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Źródło: Rzecznik Prasowy UMCS

Zostaw komentarz