fbpx

Piwnice klasztoru powizytkowskiego z dofinansowaniem unijnym

14 grudnia 2020
438 Wyświetleń

Miasto Lublin otrzymało dofinansowanie z funduszy europejskich na nowy projekt unijny. Jego realizacja umożliwi udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie, gdzie na co dzień mieści się Centrum Kultury.

– Dzięki funduszom europejskim piwnice dawnego klasztoru powizytkowskiego zyskają nową funkcję. Realizacja projektu umożliwi dostosowanie tej części budynku do prowadzenia w niej działalności kulturalnej, a inwestycja pozwoli na rozszerzenie i wzbogacenie oferty Centrum Kultury skierowanej do mieszkańców – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Inwestycja zakłada wykonanie prac remontowych w celu adaptacji pomieszczeń piwnic klasztoru na cele kulturalne, co pozwoli na dostosowanie ich do potrzeb oraz przepisów przeciwpożarowych. Roboty budowlane przewidują między innymi wykonanie nowych nadproży żelbetowych nad otworami drzwiowymi, przebudowę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz centralnego ogrzewania. Dodatkowo zakupione zostanie wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej. Powstaną między innymi studia multimedialne, nagraniowe, pracownia rzeźby i scenografii, atelier grafiki i rysunku oraz atelier filmu i fotografii. Zgodnie z harmonogramem projektu, podpisanie umowy na roboty budowlane planowane jest na marzec 2021 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i historycznego. Dzięki projektowi poprawi się dostęp do miejsc o wysokich walorach historycznych i kulturowych, wzrośnie integracja społeczna poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podjęte działania wpłyną również na podniesienie wiedzy dotyczącej lokalnej historii oraz umożliwią kształtowanie świadomości społecznej oraz lokalnej tożsamości.

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to blisko 3,3 mln zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej przekracza 2,2 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od marca przyszłego roku do końca 2022 r. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano 27 listopada.

Źródło: Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz