fbpx

Co z przyszłością kultury studenckiej?

17 października 2019
737 Wyświetleń

Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, które od ponad pięćdziesięciu lat skupia doświadczenia i wyzwania studenckiej aktywności twórczej w życiu społecznym, zamierza zorganizować w ramach partycypacyjnego procesu – Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej.

 

Seminarium robocze pn. „Co z przyszłością kultury studenckiej?” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrekcją Narodowego Centrum Kultury, władzami Uczelni oraz reprezentantami środowiska kultury studenckiej oraz kultury samorządowej, odbędzie się w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka 18 października br. Finałem rozpoczynających się prac będzie Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej planowane na rok 2021, a poprzedzone obejmującą cały kraj diagnozą oraz spotkaniami warsztatowymi w roku 2020.

 

Jaka jest kultura studencka dzisiaj? Czy w ogóle możemy o niej mówić?

Trzydzieści lat okresu transformacji ustrojowej to czas wielkich zmian w obrębie polskiej kultury. Powstanie nowych form jak ngo-sy, rozwój samorządowych instytucji kultury, podmiotów prywatnych i biznesowych organizujących życie kulturalne miały ogromny wpływ na działalność akademickich centrów kultury. Ich wcześniejsza unikatowość zaczęła się stopniowo zacierać.

 

Kultura studencka zdaje się dziś być zjawiskiem historycznym. Poszukiwanie wolności w różnorodnych formach jej aktywności zaczynając od studenckich teatrów, poprzez muzykę, poezję, sztuki plastyczne czy działalność kabaretową było zaczątkiem wielu dzisiejszych teatrów, instytucji kultury czy indywidualnych karier scenicznych. Nie byłoby obecnych gwiazd muzyki etnicznej, gdyby nie lata studenckich Mikołajek Folkowych, nie byłoby tak dynamicznej sceny kabaretowej, gdyby nie studencka Paka.

 

W grudniu 2018 w Polsce było ponad 1 200 0000 studentów. Ta liczna grupa młodych ludzi jest aktywna w różnych dziedzinach, również tych kulturalnych. Słusznym wydaje się być pogląd, iż ich odrębność w obszarze tworzenia kultury należy zdefiniować na nowo. Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, jako jednostka z ponad pięćdziesięcioletnimi doświadczeniem pracy ze studentami, planuje wykonać diagnozę, która pokaże czym to zjawisko jest dziś i jakim procesom zostało poddane w ciągu ostatnich trzech dekad.

 

Jakie wyzwania stoją przed kontynuacją etosu kultury studenckiej? Jak w rzeczywistości Internetu i mediów budować kanon życia i kultury studenckiej? Jaka może być przyszłość kultury studenckiej?

Zostaw komentarz