fbpx

Coraz więcej mieszkańców z Lubelską Kartą Miejską

31 sierpnia 2020
677 Wyświetleń

Mieszkańcy sukcesywnie przystępują do nowego programu lojalnościowego – Lubelska Karta Miejska, wdrożonego przez Miasto z końcem lipca. Przez blisko miesiąc nadano ponad 3 tys. znaczników.

– Z dnia na dzień rośnie liczba zainteresowanych udziałem w programie, który umożliwia korzystanie z szerokiego katalogu ulg, rabatów i zniżek na miejskie usługi oraz produkty oferowane przez partnerów projektu. Ideą Lubelskiej Karty Miejskiej jest premiowanie osób, które płacą podatki w Lublinie i przyczyniają się w ten sposób do wzrostu dochodów miasta i jego rozwoju – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Do programu mogą przystąpić wszystkie osoby zamieszkałe w Lublinie, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Lublin, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód. Programem objęte są także mieszkające na terenie Gminy Lublin osoby, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, a także mieszkańcy Lublina, którzy nie osiągają dochodów opodatkowanych, a są objęci działaniami społecznymi prowadzonymi przez Miasto. Do programu będą włączone także dzieci tych osób do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 26. roku życia, a także dzieci i młodzież przebywające w miejskich placówkach pieczy zastępczej lub rodzinnej. Dzieci, które nie ukończyły 6 lat, mają prawo do korzystania ze zniżek i ulg w ramach programu na podstawie Lubelskiej Karty Miejskiej nadanej rodzicowi albo opiekunowi prawnemu.

W przypadku osób, które posiadają już Kartę Biletu Elektronicznego (KBE) wystarczy złożyć wniosek o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej. Natomiast dla osób zainteresowanych programem, ale nie posiadających jeszcze KBE, pierwszym krokiem będzie zawnioskowanie o tę Kartę, a następnie złożenie już właściwego wniosku o zakodowanie na niej Lubelskiej Karty Miejskiej. Przy składaniu wniosku niezbędne będzie okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz, w zależności od posiadanego uprawnienia do wydania LKM, dokumentu potwierdzającego takie uprawnienie. Dla większości mieszkańców będzie to pierwsza strona zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania podatkowego we właściwym dla Gminy Lublin Urzędzie Skarbowym albo Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Co ważne, należy pamiętać, żeby numer na UPO, był zgodny z numerem wygenerowanym na złożonym dokumencie PIT.

Wnioski o nadanie LKM są przyjmowane w Punktach Obsługi ZTM oraz w funkcjonujących Biurach Obsługi Mieszkańców. Osoby, które są już użytkownikami Karty Biletu Elektronicznego i nie mają potrzeby jej wyrobienia, zachęcamy do skorzystania z usług BOM-ów, zlokalizowanych przy ul. Wieniawskiej, Filaretów, Szaserów i Kleeberga. Punkty te są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.15. Natomiast punkty prowadzone przez ZTM obsługują klientów w godzinach 7.15 – 16.45. Zachęcamy mieszkańców do tego aby, jeszcze w ostatnich dniach wakacji zaplanowali sobie wizytę w jednym z punktów i złożyli wniosek o Lubelską Kartę Miejską. Pozwoli to na uniknięcie kolejek, które mogą pojawić się wraz z początkiem roku szkolnego, a następnie akademickiego. Przed wizytą warto wcześniej wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Dzięki takiemu przygotowaniu szybko i sprawnie załatwimy formalności. Dodatkowo, należy pamiętać, że jeżeli upoważniamy kogoś do złożenia wniosku o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej, to musimy dołączyć stosowne upoważnienie. Od poniedziałku (31 sierpnia), w Punktach Obsługi Klienta prowadzonych przez ZTM, pojawią się nawigatorzy, którzy będą służyli pomocą osobom zainteresowanym złożeniem wniosku, wskażą właściwy formularz do wypełnienia, jak również będą czuwać nad porządkiem organizacyjnym oczekujących w kolejce.

Na potrzeby programu lojalnościowego powstała także dedykowana strona internetowa lubika.lublin.eu, na której dostępne są niezbędne dokumenty, regulamin Lubelskiej Karty Miejskiej, najczęściej zadawane pytania oraz wszelkie inne ważne informacje dotyczące projektu. Od kilku dni na serwisie lubika.lublin.eu dostępna jest nowa funkcjonalność, która umożliwia sprawdzenie ważności nadanej już wcześniej Lubelskiej Karty Miejskiej.

Lubelska Karta Miejska jest zapisywana na dotychczas funkcjonującej imiennej Karcie Biletu Elektronicznego, na wniosek osoby zainteresowanej, rodzica/opiekuna lub osoby uprawnionej. Karta nie posiada fizycznego, graficznego znacznika wskazującego na korzystanie z Programu. Informacja o tym będzie „zaszyta” wewnątrz Karty w formie elektronicznego identyfikatora. Lubelska Karta Miejska jest nadawana bezpłatnie, na czas określony. Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia 2021 r., to będzie ona ważna do 31 grudnia 2021 r.

Źródło: Lublin.eu

Czytaj też: Kolejne inwestycje w lubelskie szkoły

Zostaw komentarz