fbpx

“Czysta energia” górą

26 maja 2021
1 218 Wyświetleń

Dzisiaj 26.05.2021 r., środa, odbyła się konferencja prasowa w związku z podpisaniem umowy o Współpracy Naukowo – Badawczej pomiędzy Powiatem Lubelskim a Siecią Badawczą Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki w Warszawie. W konferencji wzięli udział: Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski, dr inż. Sebastian Wydra – Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki i dr inż. Marcin Parchomiuk – Zastępca Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki oraz przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz i Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach.

dr inż. Sebastian Wydra – Dyrektor Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski

Umowa dotyczy kontynuowania i rozwoju współpracy rozpoczętej w 2019 r. w zakresie konstruowania i wdrażania pojazdów z napędem elektrycznym i wodorowym, zastosowania wyników prac w procesach dydaktycznych Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach oraz nowych obszarów współpracy w perspektywie finansowej UE przypadającej na lata 2021-2027. Starosta Zdzisław Antoń podkreślił, że współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki jest swego rodzaju eksperymentem w skali naszego regionu. W ciągu ostatniego roku okazało się, że udanym. To współdziałanie ma znaczenie nie tylko dla szkoły i Sieci Badawczej, ale w perspektywie, dla całego regionu, pobudzając gospodarkę i przyczyniając się do całościowego rozwoju Lubelszczyzny. Wpisuje się też w przemianę regionu w zasadniczych obszarach funkcjonowania jako działania służące poprawie stabilności systemu energetycznego, obok dążenia do stworzenia gospodarki obiegu zamkniętego i ekologicznej gospodarki wodnej.

Rok temu w ZSTR w Piotrowicach powastał oddział Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki w Warszawie, dając uczniom szkoły możliwość udziału w działalności badawczo-rozwojowej w zakresie mechanizacji rolnictwa. Znany nam dobrze traktor czy kombajn zyska napęd elektryczny lub wodorowy. W oddziale piotrowickim Instytut zatrudnieni są dwaj pracownicy naukowi. Jednak nie tylko ich wiedza służy uczniom i mieszkańcom Lubelszczyzny. Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki to 1500 pracowników, na których wsparcie w każdej chwili można liczyć. Jeśli w oddziale w Piotrowicach pojawi się problem z dziedziny badawczej wymagający szerszych konsultacji, zapoznają się z nim pracownicy w liczbie i o specjalnościach odpowiednich, aby go rozwiązać. Chętnie stosowaną metodą okazuje się “burza mózgów”.

Uczniowie ZSTR kształceni są w zakresie elektromobilności, ponieważ przyszłość należy do “czystej energii”. Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych (OZE) odgrywa wiodącą rolę w transformacji energetycznej. Plan działania Unii Europejskiej w zakresie energii do roku 2050 zakłada zdecydowanie elektryfikację systemu energetycznego. Przyszłość należy do “czystej energii”. Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki zajmuje się szerokim spektrum tej dziedziny – pozyskiwaniem, magazynowaniem i zarządzaniem energią, w rezultacie zapewnieniem stabilizacji sieci energetycznej.

Przepływ wiedzy i doświadczenia, możliwy dzięki założeniu w oddziale Instytutu w Piotrowicach daje możliwość kształcenia przyszłych inżynierów, którzy mogą następnie znaleźć pracę w warszawskim Instytucie. Jeden z nich już tam pracuje. Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki wspomniał, że nie jest wykluczona współpraca w innych, oprócz szkolnictwa, obszarach, co daje większą nadzieję na to zatrzymanie młodych ludzi w naszym regionie, ponieważ mogliby liczyć na pracę w swojej specjalności. Przedsięwzięcie Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki w Warszawie i ZSTR w Piotrowicach zaowocuje większym zaangażowaniem polskiej myśli innowacyjnej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz elektrotechniki.

Obecny projekt Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki, w którym biorą udział uczniowie szkoły w Piotrowicach to samochód dostawczy z napędem wodorowym. Projekt badawczy przeszedł do II etapu konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na zaprojektowanie elektrycznych lub wodorowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zadaniem zespołu na tym etapie było pokazanie wstępnej koncepcji technicznej i biznesowej oraz udowodnienie, że ma potencjał badawczo-rozwojowy, by zaprojektować pojazd spełniający warunki konkursu i dostarczyć kluczowe elementy. Tzw. e-Van ma być uniwersalnym pojazdem dostawczym o napędzie elektrycznym kat. N1. Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują elektryczne i wodorowe pojazdy dostawcze do 3.5 t oraz technologie poprawiające ich parametry.

Transport publiczny jest w coraz większym stopniu zeroemisyjny. UE wyznaczyła cel zakładający zmniejszenie emisji z transportu o 60% do 2050 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Czekamy jeszcze na większe zainteresowanie napędem elektrycznym amatorów jazdy samochodem. Na razie słychać bardziej o zwiększającej się sprzedaży rowerów elektrycznych.

Współpraca Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki w Warszawie i Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w obszarach nowoczesnych zastosowań energii elektrycznej i technologii wodorowej stopniowo rozwija się. Kolejnym projektem planowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz jest transformacja cyfrowa mechaniki rolniczej. Czekamy z zainteresowaniem.

Na zdjęciu wstępnym od lewej: dr inż. Marcin Parchomiuk – Zastępca Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki w Warszawie, dr inż. Sebastian Wydra – Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki, Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski i Janusz Baran – dyrektor Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach.

tekst i foto Anna Ignasiak

Zostaw komentarz