fbpx

Na UMCS dodatkowa rekrutacja na wolne miejsca!

26 lipca 2023
310 Wyświetleń

We wtorek, 25 lipca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opublikował wyniki drugiej tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia w tej turze, od 26 do 28 lipca będą składać dokumenty papierowe i tym samym finalizować proces rekrutacji.

Jednocześnie uczelnia poinformowała o jeszcze wolnych miejscach na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. W tej ofercie dodatkowa rekrutacja jest prowadzona m.in. na:

 • geoarcheologię,
 • geowizualizację historyczną i archeologiczną,
 • historię,
 • germanistykę,
 • rusycystykę,
 • portugalistykę,
 • biologię,
 • geografię,
 • geografię wojskową i zarządzanie kryzysowe,
 • chemię – o różnych specjalnościach,
 • socjologię,
 • europeistykę
 • kognitywistykę
 • i inne.

Pełna lista kierunków, na których trwa jeszcze nabór, znajduje się w systemie rekrutacyjnym: https://irk.umcs.pl/

Aktualnie na UMCS prowadzona jest także właściwa rekrutacja na studia I stopnia niestacjonarne i studia II stopnia. Spośród oferty studiów I stopnia niestacjonarnych (3-letnich), kandydaci mają w tym roku możliwość aplikowania na takie kierunki jak:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • kryminologia
 • pedagogika-
 • prawno-administracyjny
 • prawno-biznesowy

Z kolei na 5-letnich studiach niestacjonarnych prowadzony jest nabór na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz na prawie.

Osoby które ukończyły studia I stopnia również mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia prowadzonych na UMCS. Kandydaci mogą tutaj wybierać spośród ponad 70 kierunków studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

W połowie września planowane jest zakończenie naboru z rekrutacji dodatkowej prowadzonej na studiach I stopnia stacjonarnych i jednolitych magisterskich oraz w ramach rekrutacji właściwej na studiach I stopnia niestacjonarnych i II stopnia. Warto jednak sprawdzać harmonogramy i zasady przyjęć znajdujące się w indywidualnych opisach poszczególnych kierunków w systemie rekrutacyjnym.

Proces rekrutacji na UMCS zawiera się w kilku krokach. Na początku kandydat powinien zapoznać się z kierunkami studiów dostępnymi w ofercie uczelni, zasadami kwalifikacji oraz terminami rekrutacji. Następnie zakłada konto w systemie rekrutacyjnym uczelni i zapisuje się na wybrany kierunek. Jeśli wybierze więcej niż jeden, koniecznie powinien ustawić priorytety. Kolejne kroki będą wiązały się z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej, uzupełnieniem wyników matury oraz (już po zakwalifikowaniu na studia) dostarczeniem niezbędnych dokumentów.

Szczegółowe informacje, w tym m.in. zasady kwalifikacji na studia i terminarz znajdują się na stronie: www.rekrutacja.umcs.pl

foto UMCS w Lublinie

Zostaw komentarz