fbpx

Dzienny Klub Aktywizacji Społecznej i Zdrowotnej Seniorów “Być Bliżej Siebie”

11 lutego 2023
612 Wyświetleń

12 lutego 2023 roku odbędzie się otwarcie prowadzonego przez Stowarzyszenie Być Bliżej Dziennego Klubu Aktywizacji Społecznej i Zdrowotnej Seniorów „Być Bliżej Siebie” w miejscowości Dys gmina Niemce.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 10:30 od Mszy Świętej sprawowanej przez Arcybiskupa Stanisława Budzika w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie. Następnie nastąpi uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku. Obok władz kościelnych udział w uroczystości potwierdzili parlamentarzyści oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Prowadzony przez Stowarzyszenie Być Bliżej Dzienny Klub Aktywizacji Społecznej i Zdrowotnej Seniorów to pierwszy tego typu obiekt na terenie gminy Niemce poświęcony w całości osobom powyżej 60 roku życia. Plany budowy budynku sięgają 2018 roku kiedy, to z inicjatywy Michała Suchodolskiego, założyciela i członka honorowego Stowarzyszenia Być Bliżej, utworzony został pierwszy klub seniora. Skupiał on na samym początku 20 podopiecznych, a z każdym rokiem liczba ta rosła osiągając w dniu dzisiejszym ponad 100 osób. Już od samego początku widoczna była potrzeba stworzenia miejsca integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej zamieszkałych na terenie wiejskiej gminy Niemce seniorów, a zaplanowane na 12 lutego br. otwarcie będzie ukoronowaniem kilkuletnich starań.

Sam budynek Dziennego Klubu Aktywizacji Społecznej i Zdrowotnej Seniorów to dwukondygnacyjny obiekt o całkowitej powierzchni ponad 300 m², wybudowany przez Stowarzyszenia Być Bliżej z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych. Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem to niepełna 2 mln. zł. Środki na pokrycie inwestycji pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz środków własnych Stowarzyszenia.

W klubie kontynuowane będą zajęcia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zdrowotną seniorów tj. warsztaty malarskie, zajęcia gimnastyczne, taneczne, komputerowe, porady prawnika, spotkania z lekarzem specjalistą, kawiarenka. Ponadto seniorzy uczestniczą w wyjazdach integracyjnych organizowanych w Polsce, jak i poza jej granicami, wyjściach do teatru, kina koncert, zajęciach na basenie. Stowarzyszenie Być Bliżej nie zapomniało także o osobach, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w Klubie. Dla tych osób zorganizowana została opieka w miejscu zamieszkania sprawowana przez wykwalifikowany personel opiekunów i pielęgniarek.

Ze wszystkich powyżej opisanych form wsparcia zamieszkali na terenie gminy Niemce seniorzy mogą korzystać bezpłatnie, w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Być Bliżej projektu pt. „Klub Aktywizacji Seniorów “Być Bliżej Siebie”” współfinansowanego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

foto Stowarzyszenie Być Bliżej

Zostaw komentarz